Mircea DIACONU : Prima pagină 

Vicepreședinte 

Comisia pentru cultură și educație 

Membru 

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord 

Activităţi recente 

Contact