Bolesław G. PIECHA : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Președinte 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE

Vicepreședinte 

 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE
 • 17-09-2014 / 24-11-2014 : Comisia pentru comerț internațional
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Conferința președinților de delegație
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 25-11-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru comerț internațional
 • 03-06-2015 / 01-07-2015 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-05-2016 / 16-06-2016 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru comerț internațional
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) aferent exercițiului financiar 2017  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2017  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar