Jørn DOHRMANN : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Dansk Folkeparti (Danemarca)

Președinte 

 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegația pentru relațiile cu Palestina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 22-10-2014 / 22-10-2014 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Conferința președinților de delegație
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Palestina

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Ucraina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 10-03-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru pescuit
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
AVIZ referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană și Groenlanda și Regatul Danemarcei (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) DA  
 

Jeg kunne godt have ønsket mig, at Grønlands helt specielle geopolitiske position og relation til EU via Danmark blev fremhævet endnu tydeligere i teksten. Isoleret set er det positivt, at Grønland har udsigt til en stigning i den økonomiske støtte. Den del er jeg glad for.
Problematisk bliver det dog, når andre OLT’er som eksempelvis franske stillehavsøer pludselig skal have en endnu større bid af kagen - endda ud fra en budgetramme der er langt højere end Kommissionens forslag.
Det er en relativ reduktion af midlerne til Grønland og dermed også at forklejne betydningen af Grønlands helt særlige rolle i forholdet til Europa. OLT’er i Caribien eller Stillehavet kan ikke siges at have samme specielle betydning. Dermed lægger teksten også op til en skævridning - politisk så vel som kulturelt og økonomisk. Derfor har jeg valgt at stemme blankt til denne betænkning.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar