Ian DUNCAN

Luări de cuvânt în plen

119

COP 21 (dezbatere)

20-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-20(11)

Către o uniune europeană a energiei (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)

15-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-15(5.21)

Concluziile COP 21 (dezbatere)

15-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-15(9)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

12

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

ENVI
30-09-2015 A8-0276/2015

RAPORT referitor la un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice

ENVI
30-09-2015 A8-0275/2015

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

8

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului

ENVI
10-03-2017 ENVI_AD(2017)595707

AVIZ referitor la o strategie a UE pentru încălzire și răcire

ENVI
21-06-2016 ENVI_AD(2016)582292

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE

ENVI
28-04-2016 ENVI_AD(2016)573039

AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului

PECH
20-04-2016 PECH_AD(2016)578545

AVIZ referitor la Către o uniune europeană a energiei

ENVI
18-09-2015 ENVI_AD(2015)557259

AVIZ referitor la Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice

ENVI
03-08-2015 ENVI_AD(2015)557240

AVIZ referitor la inițiativa privind locurile de muncă verzi: exploatarea potențialului economiei verzi în materie de creare de locuri de muncă

ENVI
18-05-2015 ENVI_AD(2015)549254

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei interdicții privind pescuitul cu setci în derivă, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 812/2014, (CE) nr. 2187/2005 și (CE) nr. 1967/2006 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 894/97 al Consiliului

ENVI
30-01-2015 ENVI_AD(2015)539866

Propuneri de rezoluție instituționale

8

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0474/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Nepal după producerea cutremurelor

10-06-2015 RC-B8-0580/2015

  Motion for a resolution on the situation in Nepal following the earthquakes

08-06-2015 B8-0581/2015

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

6

Declaraţie scrisă referitoare la insuficiența cardiacă

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Caducă

Detalii

Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN

Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 236 - 25-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la durerile cronice care nu sunt de origine canceroasă la persoanele în etate de peste 65 de ani

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Caducă

Detalii

Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 136 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la conservarea și bunăstarea elefanților asiatici

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Caducă

Detalii

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Numărul de semnatari : 87 - 15-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la cancer și profilaxia primară

05-10-2015 P8_DCL(2015)0054 Caducă

Detalii

Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 146 - 06-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la siguranța aviației și zborurile periculoase ale avioanelor militare

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Caducă

Detalii

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 106 - 06-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la polenizatori, sănătatea albinelor melifere și sectorul apicol

07-09-2015 P8_DCL(2015)0043 Caducă

Detalii

Ramon TREMOSA i BALCELLS , Mark DEMESMAEKER , Marco ZULLO , Morten Helveg PETERSEN , Marit PAULSEN , Ulrike MÜLLER , Paolo DE CASTRO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ian DUNCAN , Andreas SCHWAB

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 82 - 08-12-2015

Întrebări scrise

29

  Support of and visibility in Pride marches and other public LGBTI events

30-03-2017 E-002336/2017 Comisia

  VP/HR - Support for and visibility of Pride marches and other public LGBTI events

30-03-2017 E-002335/2017 Comisia

  Commissioner Günther Oettinger's racist, homophobic and sexist comments

16-11-2016 E-008588/2016 Comisia

  VP/HR — Protection of LGBTI people in Morocco

08-11-2016 P-008430/2016 Comisia

  Competition complaint

02-06-2016 E-004597/2016 Comisia

  Trade between Europe and South-East Asia

29-03-2016 E-002492/2016 Comisia

  Distribution System Operators - Single association

29-03-2016 E-002491/2016 Comisia

  Basic Farm Payment window

04-03-2016 E-001992/2016 Comisia

  Legal highs

28-01-2016 E-000674/2016 Comisia

Întrebări orale

5