Maite PAGAZAURTUNDÚA : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Membră 

Delegația pentru relațiile cu Palestina 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri constituționale 
Comisia pentru petiții 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Activităţi recente 

Contact