Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
 • Membră
 • Spania Independiente
 • Data nașterii: 14 noiembrie 1966, Madrid

Luări de cuvânt în plen

261

Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(15)

Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere) (2)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(15)

Alegerea Arabiei Saudite ca membru al Comisiei ONU pentru statutul femeilor (dezbatere)

04-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-04(17)

Combaterea antisemitismului (dezbatere)

31-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-31(15)

Situația creștinilor din Orientul Mijlociu (dezbatere)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor (dezbatere)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(21)

Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Dispozitivele medicale (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(10.2)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

7

RAPORT referitor la Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

RAPORT referitor la femei și rolul lor în zonele rurale

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

RAPORT referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

RAPORT referitor la drepturile omului și migrația în țările terțe

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

RAPORT referitor la sectorul privat și la dezvoltare

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

RAPORT referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Avize în calitate de raportor pentru aviz

3

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

AVIZ referitor la situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

AVIZ referitor la Inițiativa cetățenească europeană

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

24

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

AVIZ conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

AVIZ referitor la impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice internaționale

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

AVIZ referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă cu contracte precare

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

AVIZ referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

AVIZ referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

AVIZ referitor la modul în care PAC poate îmbunătăți crearea de locuri de muncă în zonele rurale

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, îndeosebi a observațiilor finale ale Comitetului Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)576811

Propuneri de rezoluţie

258

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

  Motion for a resolution on the situation in Burundi

03-07-2017 B8-0471/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

03-07-2017 B8-0467/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-Che

03-07-2017 B8-0461/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația drepturilor omului în Indonezia

14-06-2017 RC-B8-0424/2017

Propunere comună de rezoluţie referitoare la cazul jurnalistului din Azerbaidjan Afgan Mukhtarli

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația umanitară din Yemen

14-06-2017 RC-B8-0407/2017

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la sindromul Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 51 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la utilizarea excesivă sau eronată a antibioticelor

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Caducă

Detalii

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 95 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la fibroza pulmonară idiopatică

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Închisă cu majoritate

Detalii

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Data adoptării : 11-07-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 12-09-2016
Numărul de semnatari : 388 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la accesul universal la asistență medicală maternală

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Caducă

Detalii

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 174 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la abordarea provocărilor scoase în evidență de indicele global al foametei

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 61 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la consolidarea activității Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului în Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Caducă

Detalii

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data deschiderii : 26-10-2015
Data limită : 26-01-2016
Numărul de semnatari : 64 - 27-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la cercetarea și prevenirea endometriozei

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Caducă

Detalii

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 193 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea sistemelor educaționale favorabile incluziunii

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Caducă

Detalii

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 263 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la comportamentul agresiv și violența în școli

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Caducă

Detalii

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 119 - 08-12-2015

Întrebări parlamentare

213

  Improving financial education in the EU

20-07-2017 E-005037/2017 Comisia

  Effective measures to combat sexual exploitation

14-07-2017 E-004887/2017 Comisia

  Workplace discrimination against pregnant women in Spain

10-07-2017 E-004632/2017 Comisia

  The plight of Venezuelan refugees in Spain

26-06-2017 E-004232/2017 Comisia

  Council's position on a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

19-06-2017 E-004045/2017 Consiliul

  Follow-up to the EU flagship initiative on the garment sector

08-06-2017 E-003786/2017 Comisia

  Infringement proceedings against the UK on the application of Free Movement Directive

01-06-2017 P-003659/2017 Comisia

  Commission position in the face of a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

23-05-2017 E-003486/2017 Comisia

  Measures to combat homophobia in the EU

17-05-2017 E-003395/2017 Comisia

  Gender equality in mental health and wellbeing policy following the report of Parliament

15-05-2017 E-003335/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

67

 

Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (B8-0436/2017)

05-07-2017

Estoy a favor de esta Resolución porque ayuda a una mejora en la lucha y prevención contra el aumento de las mencionadas epidemias.
El informe pide a la Comisión y al Consejo que, además de aumentar la inversión en investigación para encontrar curas eficaces y de desarrollar nuevas herramientas y enfoques innovadores y centrados en el paciente para luchar contra estas enfermedades, garanticen la disponibilidad y asequibilidad de dichas herramientas y aborden con mayor eficacia las infecciones, en particular por tuberculosis y hepatitis víricas B y C y sus complicaciones.
Y, entre otras cosas, también pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un marco político global de la UE que aborde el VIH/sida, la tuberculosis y las hepatitis víricas, tomando en consideración diferentes circunstancias y los retos específicos de los Estados miembros y los países vecinos más afectados por el VIH y la tuberculosis multirresistente.

 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining (A8-0248/2017 - Monika Vana)

04-07-2017

Esto es lo que debe hacer la Unión Europea: ayudar a transformar la economía de zonas que sufren las consecuencias negativas de la globalización para que puedan aprovecharse de las positivas.
La Unión Europea es útil para ayudar en la transición económica, para dar seguridad al tiempo que facilita el acceso a las nuevas oportunidades que ofrece la globalización. El proteccionismo y las subvenciones no tienen futuro: las ayudas para sectores y regiones concretas, sí.

 

Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (A8-0221/2017 - Renata Briano)

04-07-2017

‒ Me he abstenido en la votación de este informe de iniciativa porque, a pesar de estar de acuerdo en la diversificación del sector pesquero, debido, entre otras cosas, a su estacionalidad, algunas de las medidas propuestas desvirtúan el objetivo principal. El objetivo debería ser ayudar al sector pesquero a complementar su principal labor profesional, pero en ningún caso a sustituirla o a desvirtuar el sentido de su trabajo.

 

Societățile de securitate private (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)

04-07-2017

He votado a favor de este informe que pretende una mejor regulación de las empresas de seguridad privadas, así como una mayor transparencia y control de las mismas.
El informe también destaca que no debe subcontratarse a las empresas de seguridad privadas ninguna actividad que implique el uso de la fuerza o la participación activa en hostilidades, excepto en caso de legítima defensa.
En materia de seguridad y defensa de la UE debe ser prioritario reforzar las fuerzas armadas nacionales, y que las empresas de seguridad privadas solo puedan ser un complemento de las mismas, sin que puedan ejercer ninguna autoridad en materia de decisiones estratégicas.

 

Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (B8-0396/2017)

14-06-2017

He votado a favor de la propuesta de Resolución puesto que me parece que incluye todas las cuestiones relevantes y es un texto equilibrado. Sin embargo, quiero dejar muy claro que mi posición es clara y coherente con nuestro trabajo en la Comisión DEVE y en el informe sobre el sector de la confección, y que creo que el texto de la propuesta de Resolución no es suficientemente contundente en cuanto a pedir a la Comisión «legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia debida para las cadenas de suministro del sector de la confección».
Me gustaría esclarecer el sentido de mi voto de la enmienda 1. A pesar de estar a favor de la «legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia», he votado abstención en la enmienda 1 porque se ha extralimitado más allá de pedir legislación vinculante e incluye datos incorrectos y juicios de valor precipitados sobre las directrices de la OCDE todavía no implementadas. Debido a esto, no puedo votar a favor. No he votado a favor de esta enmienda, pero sí del texto.

 

Combaterea antisemitismului (B8-0383/2017, B8-0388/2017)

01-06-2017

La resolución conjunta sobre la lucha contra el antisemitismo es un consenso conjunto de los principales grupos politicos del Parlamento Europeo para hacer frente al creciente odio racial, xenófobo y nacional que padecen los ciudadanos semitas y todos aquellos que, a pesar de no serlo, sufren el odio y el desprecio por el mero hecho de ser israelíes, o simplemente por identificarse a estas personas con el pueblo judío, bastando un atributo físico.
Por eso se invita a todos los Estados mimebros y a las instituciones y agencias de la Unión que adopten y apliquen la definición práctica del antisemitismo utilizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto).
En la resolución también se plantean entre otras medidas la creación de unidades especiales en las fuerzas policiales contra los delitos de odio, con objeto de que la persecución policial y judicial sea más efectiva.
Por todo ello, he votado a favor de la resolución.

 

Piețele de roaming cu ridicata (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

He votado a favor de este pertinente informe sobre normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

 

Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Fondurile de piață monetară (A8-0041/2015 - Neena Gill)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (A8-0238/2016 - Petr Ježek)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels