Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
 • Membră
 • Spania Independiente
 • Data nașterii: 14 noiembrie 1966, Madrid

Luări de cuvânt în plen

279

Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (dezbatere)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(15)

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (dezbatere)

01-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-01(5)

Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină (dezbatere)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(11)

Situația din Venezuela (dezbatere)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(16)

Situația din Iran (dezbatere)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.3)

Situația statului de drept și a democrației în Polonia (dezbatere)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Rapoarte în calitate de raportor

2

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

10

RAPORT referitor la egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

RAPORT referitor la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

RAPORT referitor la Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

RAPORT referitor la femei și rolul lor în zonele rurale

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

RAPORT referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

RAPORT referitor la drepturile omului și migrația în țările terțe

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

RAPORT referitor la sectorul privat și la dezvoltare

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

RAPORT referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Avize în calitate de raportor pentru aviz

4

AVIZ referitor la implementarea Documentului de lucru comun intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020” (SWD(2015)0182)

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

AVIZ referitor la situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

AVIZ referitor la Inițiativa cetățenească europeană

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

27

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

AVIZ referitor la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

AVIZ conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

AVIZ referitor la impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice internaționale

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

AVIZ referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă cu contracte precare

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

AVIZ referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

AVIZ referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la sindromul Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 51 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la utilizarea excesivă sau eronată a antibioticelor

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Caducă

Detalii

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 95 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la fibroza pulmonară idiopatică

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Închisă cu majoritate

Detalii

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Data adoptării : 11-07-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 12-09-2016
Numărul de semnatari : 388 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la accesul universal la asistență medicală maternală

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Caducă

Detalii

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 174 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la abordarea provocărilor scoase în evidență de indicele global al foametei

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 61 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la consolidarea activității Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului în Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Caducă

Detalii

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data deschiderii : 26-10-2015
Data limită : 26-01-2016
Numărul de semnatari : 64 - 27-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la cercetarea și prevenirea endometriozei

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Caducă

Detalii

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 193 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea sistemelor educaționale favorabile incluziunii

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Caducă

Detalii

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 263 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la comportamentul agresiv și violența în școli

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Caducă

Detalii

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 119 - 08-12-2015

Explicații scrise ale votului

151

 

Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe. Como «brazo financiero de la UE», que proporciona inversiones para las actividades de la UE tanto dentro como fuera de la UE, el Banco Europeo de Inversiones debe esforzarse por alcanzar los más altos estándares de cumplimiento, transparencia y cumplimiento de las normas. Por este motivo, debería intensificar sus esfuerzos en una distribución geográfica más equitativa de sus inversiones y en cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

 

Situația din Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

08-02-2018

Venezuela es víctima de una tiranía corrupta e incompetente. Los venezolanos no tienen comida, ni medicinas, ni libertad. No tienen futuro y nuestra obligación es, precisamente, ayudarles a que lo recuperen. La última vez que en Venezuela hubo unas elecciones con un mínimo de garantías la oposición ganó por goleada. Desde entonces, Maduro ha manipulado, reprimido e ignorado la Constitución. Quien lo desafía acaba inhabilitado, exiliado, preso o asesinado. Porque no le interesa nada más que el poder.
Por estos motivos he votado a favor de la propuesta de Resolución común, porque Europa no puede reconocer unas elecciones fraudulentas cuyo objetivo es convertir a Venezuela en una dictadura de partido único, como en Cuba. No podemos reconocerlas cuando el régimen ha inhabilitado a casi todos los líderes opositores y a su principal alianza, cuando están controlados por un órgano electoral que es el brazo ejecutor del régimen, un régimen que acaba de ejecutar también a Óscar Pérez, como asesinó a muchos venezolanos que salieron a la calle en defensa de su dignidad. Para que el pueblo de Venezuela decida su futuro, Maduro debe liberar a los presos políticos, abrir un canal humanitario, respetar la Constitución y convocar unas elecciones de verdad.

 

Componența Parlamentului European (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

He votado a favor del informe porque estoy a favor de la nueva distribución de escaños basada en principios justos, transparentes, objetivos y sostenibles que reflejará mejor la evolución demográfica de los Estados Miembros.
También estoy a favor de las listas transnacionales que fortalecerán la dimensión democrática de la Unión haciendo el vínculo entre el voto y la política europea más claro tanto para el ciudadano como para los medios de comunicación y fortaleciendo así la legitimidad democrática general del Parlamento.

 

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao)

07-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el borrador propuesto por el Consejo.

 

Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină (B8-0068/2018)

07-02-2018

He votado a favor de esta importantísima propuesta de Resolución porque la mutilación genital femenina es una terrible amenaza para la salud y para la integridad de las niñas y las mujeres que la sufren, porque no solamente tiene enormes consecuencias, como quistes, infecciones, infertilidad, sino que es una gravísima vulneración de los derechos humanos, que procede, además, de una visión aberrante de la mujer: se las ve como propiedad de padres y maridos y se las considera como objetos que incitan al pecado.
Las Naciones Unidas contemplan la erradicación de esta práctica en su Agenda 2030 y el Convenio de Estambul obliga a todos los países firmantes a criminalizar la ablación y proteger a las niñas, es decir, nos obliga a nosotros, a la Unión Europea, a prevenir y proteger y a perseguir y penalizar a los que perpetran cualquier forma de violencia contra la mujer

 

Acord de cooperare științifică și tehnologică între UE și Brazilia (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca)

06-02-2018

He votado a favor de la renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Brasil debido a que el contenido será el mismo al ya aprobado en 2012.

 

Instituirea unei Comisii speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor, responsabilitățile sale, componența numerică și durata mandatului (B8-0077/2018)

06-02-2018

A raíz de la inquietud que ha generado el proceso europeo de evaluación de los productos fitosanitarios, que ha salido a la luz en el marco del debate sobre la renovación de la autorización para la comercialización del glifosato, se ha decidido la creación de una comisión especial cuya misión será evaluar el procedimiento de autorización de los pesticidas en la UE.
Estoy a favor de establecer esta comisión, que analizará también los posibles fallos durante la evaluación científica del glifosato por parte de las agencias competentes de la UE y, si Bruselas actuó conforme a la reglamentación europea cuando tomó la decisión de renovar la autorización del glifosato el pasado mes de diciembre.

 

Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

06-02-2018

He votado a favor de la propuesta porque estoy en contra del bloqueo injustificado de la economía digital. Se trata de una práctica discriminatoria utilizada por motivos comerciales, que se produce cuando los vendedores en línea deniegan a los consumidores el acceso a un sitio web en función de su ubicación o los redirigen a la tienda más próxima con precios diferentes.

 

Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu (A8-0003/2017 - Julie Girling)

06-02-2018

He votado a favor. La propuesta de la Comisión es necesaria para trasladar al marco legislativo los criterios y principios ya adoptados por el Consejo Europeo sobre el funcionamiento del ETS a partir de 2021, así como para definir las reglas que regirán el ETS con todo su detalle.

 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

He votado a favor del informe, porque resume adecuadamente la actividad del BCE durante este año. Además, comparto la valoración positiva que merece el impacto de los nuevos impulsos monetarios por el papel que han jugado en el fortalecimiento de la recuperación, el aumento del empleo y la mejora de la financiación de empresas y familias.
Sin embargo, sus efectos se desvanecerán si no van acompañados por la acción de otras políticas fiscales y de reforma estructural, en los países miembros y a nivel de la Unión y por un avance más decidido en el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria, mediante la definición y puesta en marcha de los pasos programados para completar la Unión Bancaria y hacer más robusto todo su entramado institucional.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels