Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
 • Membră
 • Spania Independiente
 • Data nașterii: 14 noiembrie 1966, Madrid

Luări de cuvânt în plen

272

Situația statului de drept și a democrației în Polonia (dezbatere)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(7)

Moștenirea revoluției totalitare bolșevice din 1917 (dezbatere tematică)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(18)

Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (dezbatere)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(4)

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (dezbatere)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(9)

Situația din Venezuela (dezbatere)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(18)

Relațiile politice ale UE cu America Latină (dezbatere)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(19)

Rapoarte în calitate de raportor

2

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

9

RAPORT referitor la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

RAPORT referitor la Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

RAPORT referitor la femei și rolul lor în zonele rurale

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

RAPORT referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

RAPORT referitor la drepturile omului și migrația în țările terțe

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

RAPORT referitor la sectorul privat și la dezvoltare

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

RAPORT referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Avize în calitate de raportor pentru aviz

3

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

AVIZ referitor la situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

AVIZ referitor la Inițiativa cetățenească europeană

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

27

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

AVIZ referitor la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

AVIZ conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

AVIZ referitor la impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice internaționale

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

AVIZ referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă cu contracte precare

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

AVIZ referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

AVIZ referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Propuneri de rezoluţie

285

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Cambodgia: în special dizolvarea partidului CNRP

13-12-2017 RC-B8-0686/2017

  Motion for a resolution on El Salvador: the cases of women prosecuted for miscarriage

11-12-2017 B8-0699/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party

11-12-2017 B8-0696/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on Vietnam: freedom of expression

11-12-2017 B8-0690/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Madagascar

15-11-2017 RC-B8-0641/2017

Propunere comună de rezoluţie referitoare la atacurile teroriste din Somalia

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0646/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la sindromul Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 51 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la utilizarea excesivă sau eronată a antibioticelor

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Caducă

Detalii

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 95 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la fibroza pulmonară idiopatică

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Închisă cu majoritate

Detalii

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Data adoptării : 11-07-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 12-09-2016
Numărul de semnatari : 388 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la accesul universal la asistență medicală maternală

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Caducă

Detalii

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 174 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la abordarea provocărilor scoase în evidență de indicele global al foametei

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 61 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la consolidarea activității Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului în Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Caducă

Detalii

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data deschiderii : 26-10-2015
Data limită : 26-01-2016
Numărul de semnatari : 64 - 27-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la cercetarea și prevenirea endometriozei

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Caducă

Detalii

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 193 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea sistemelor educaționale favorabile incluziunii

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Caducă

Detalii

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 263 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la comportamentul agresiv și violența în școli

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Caducă

Detalii

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 119 - 08-12-2015

Întrebări parlamentare

225

  VP/HR - Future prospects for the Europe of Defence

16-11-2017 E-007064/2017 Comisia

  Requests for asylum by nationals of the Member States of the European Union

31-10-2017 P-006768/2017 Comisia

  UK government requirement for non-national EU citizens to register residence

27-10-2017 E-006718/2017 Comisia

  Wildfires in Spain and Portugal and the EU's coordinated response

18-10-2017 E-006542/2017 Comisia

  Financing and independence of Euronews during the secessionist process in Catalonia

16-10-2017 E-006511/2017 Comisia

  Council position in the face of the unilateral declaration of independence in Catalonia

11-10-2017 E-006366/2017 Consiliul

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Comisia

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Comisia

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

111

 

Statul de drept în Malta (B8-0596/2017, B8-0597/2017)

15-11-2017

He votado a favor de la resolución. Malta debe reforzar el Estado de derecho y la Comisión tiene que vigilar de cerca la situación en el país para garantizar una aplicación imparcial de la ley. Además, el programa de venta de la ciudadanía maltesa, y por tanto comunitaria, a ciudadanos de terceros países a cambio de inversiones en el país plantea serias dudas y hay la expresa necesidad de reclamar una investigación internacional independiente, con la plena participación de Europol, sobre el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.

 

Situația statului de drept și a democrației în Polonia (B8-0594/2017, B8-0595/2017)

15-11-2017

Considero que los valores europeos fundamentales están en peligro en Polonia, existe una gran preocupación sobre la separación de poderes y la independencia del poder judicial en el país. Además, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer están en peligro. Por este motivo, he votado a favor de la resolución.

 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

He votado a favor de la solicitud. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó con el fin de proporcionar asistencia adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial.
La solicitud de Italia, y propuesta de la Comisión, pide apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos por Almaviva Contact SpA, una empresa de Lazio, en Italia. Se trata de 1664 trabajadores despedidos, de los cuales 1610 se espera que participen en las medidas propuestas, y se refiere a la movilización de un importe total de 3 347 370 EUR del FEAG para Italia.

 

Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Alrededor de 25.500 personas mueren en las carreteras de Europa cada año y unas 135.000 personas resultan gravemente heridas. Dado que la seguridad vial depende del vehículo, la infraestructura y el conductor, se necesitan medidas de seguridad activa y pasiva eficientes en estos tres niveles. El informe pide instalar solo aquellos sistemas de asistencia al conductor que hagan una contribución genuina a la seguridad vial, que tengan una relación coste-beneficio favorable y con una madurez suficiente en el mercado. Por su contenido, he votado a favor del informe.

 

Tipologiile teritoriilor (Tercet) (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

El principal objetivo de las enmiendas que la Comisión propone ahora a la legislación existente es establecer un reconocimiento legal de las tipologías territoriales, incluida una definición de ciudades, a efectos de las estadísticas europeas. Esto incluye establecer las definiciones básicas y los criterios estadísticos para las diferentes tipologías territoriales, garantizar su aplicación armonizada y transparente y su uso a nivel de la UE y en los Estados miembros. Dado que la propuesta es de carácter técnico, no tiene implicaciones para el presupuesto de la UE y otorga reconocimiento legal a las tipologías territoriales que ya están en uso, he votado a favor.

 

Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

He votado a favor de armonizar las cualificaciones de los trabajadores del sector del transporte por vías navegables interiores, garantizando así la movilidad de los trabajadores cualificados en toda la Unión. Las vías navegables de Europa aún ofrecen un potencial sin explotar, que será aún más importante. Aumentarán las necesidades y volúmenes de transporte para las próximas décadas.

 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

El objetivo del Reglamento es garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y mejorar la protección de los intereses económicos colectivos de los consumidores. La revisión tiene por objeto ampliar el alcance de aplicación y mejorar los mecanismos de aplicación utilizados por las autoridades nacionales, especialmente con respecto a las infracciones en línea, que son cada vez más comunes. El año 2014, un 37% del comercio en línea incumplía las leyes de consumo de la UE. Por todos estos motivos, he votado a favor.

 

Punerea în aplicare a Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător (A8-0297/2017 - Laura Ferrara)

26-10-2017

He votado a favor del informe debido a que, después de 10 años de implementación, la Directiva de responsabilidad ambiental sigue enfrentándose a una serie de obstáculos que tienen que ser resueltos. Por este motivo, es necesario revisarla, concretando sus definiciones, mejorando los programas de formación a nivel nacional, introduciendo mecanismos de compensación colectivos a nivel de la UE y aumentando los requisitos de seguridad financiera para aquellas actividades más peligrosas ambientalmente.

 

Cadrul pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată (A8-0387/2016 - Paul Tang)

26-10-2017

La titulización es el proceso de agrupación y conversión de préstamos en valores, para poder ser vendidos a inversores. Para seguir con la construcción de una unión de los mercados de capitales, la Comisión ha propuesto un Reglamento que establece normas comunes y proporciona un marco para una titulización simple, transparente y normalizada. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

 

Cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (A8-0388/2016 - Othmar Karas)

26-10-2017

El nuevo marco para una titulización tiene repercusiones para el marco prudencial general de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Por este motivo, la Comisión ha propuesto modificar el vigente Reglamento sobre requisitos de capital a fin de ajustar los perfiles de absorción de riesgos, con objeto de reflejar adecuadamente las características específicas de las titulizaciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels