Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
 • Membră
 • Spania Independiente
 • Data nașterii: 14 noiembrie 1966, Madrid

Luări de cuvânt în plen

282

Alegerile prezidențiale din Venezuela (dezbatere)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(22)

Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (dezbatere)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(15)

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (dezbatere)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(5)

Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină (dezbatere)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Situația din Venezuela (dezbatere)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Situația din Iran (dezbatere)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.3)

Rapoarte în calitate de raportor

2

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

11

RAPORT referitor la egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

RAPORT referitor la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

RAPORT referitor la Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

RAPORT referitor la femei și rolul lor în zonele rurale

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

RAPORT referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

RAPORT referitor la drepturile omului și migrația în țările terțe

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

RAPORT referitor la sectorul privat și la dezvoltare

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Avize în calitate de raportor pentru aviz

4

AVIZ referitor la implementarea Documentului de lucru comun intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020” (SWD(2015)0182)

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

AVIZ referitor la situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

AVIZ referitor la Inițiativa cetățenească europeană

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

27

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

AVIZ referitor la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

AVIZ conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

AVIZ referitor la impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice internaționale

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

AVIZ referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă cu contracte precare

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

AVIZ referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

AVIZ referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Propuneri de rezoluție instituționale

319

Propunere de rezoluţie referitoare la alegerile din Venezuela

02-05-2018 B8-0225/2018

Propunere comună de rezoluţie referitoare la alegerile din Venezuela

02-05-2018 RC-B8-0225/2018

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Filipine

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Belarus

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Fâșia Gaza

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0205/2018

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the situation in Belarus

16-04-2018 B8-0201/2018

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Maldive

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Propunere comună de rezoluţie referitoare la uciderile din milă din Uganda

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Propuneri de rezoluție individuale

1

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la sindromul Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 51 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la utilizarea excesivă sau eronată a antibioticelor

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Caducă

Detalii

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 95 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la fibroza pulmonară idiopatică

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Închisă cu majoritate

Detalii

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Data adoptării : 11-07-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 12-09-2016
Numărul de semnatari : 388 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la accesul universal la asistență medicală maternală

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Caducă

Detalii

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 174 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la abordarea provocărilor scoase în evidență de indicele global al foametei

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 61 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la consolidarea activității Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului în Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Caducă

Detalii

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data deschiderii : 26-10-2015
Data limită : 26-01-2016
Numărul de semnatari : 64 - 27-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la cercetarea și prevenirea endometriozei

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Caducă

Detalii

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 193 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea sistemelor educaționale favorabile incluziunii

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Caducă

Detalii

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 263 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la comportamentul agresiv și violența în școli

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Caducă

Detalii

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 119 - 08-12-2015

Întrebări scrise

229

  Harmonising the classification of sexual offences and establishing a common definition of rape

27-04-2018 E-002370/2018 Comisia

  Excluding countries that criminalise homosexuality from the list of safe countries of origin

16-04-2018 E-002150/2018 Comisia

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Comisia

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Comisia

  Single and effective security database

20-03-2018 E-001682/2018 Comisia

  Harmonisation of police training schemes via CEPOL

14-03-2018 E-001562/2018 Comisia

Detenția minorilor neînsoțiți în celulele unor secții de poliție din Grecia

06-03-2018 E-001400/2018 Comisia

  Answer to Written Question E-006718/2017

01-03-2018 E-001314/2018 Comisia

  Forced sterilisation of women and girls with disabilities in Spain

07-02-2018 E-000791/2018 Comisia

Întrebări orale

18

Combaterea traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale și prin muncă în UE

01-12-2017 O-000094/2017 Comisia

Un plan de acțiune european pentru economia socială

04-09-2017 O-000070/2017 Comisia

Traficul de ființe umane

24-03-2017 O-000024/2017 Comisia

Combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în Europa

03-02-2017 O-000009/2017 Comisia

Interpelare minoră - VP/HR - Politica israeliană de colonizare

27-01-2017 O-000006/2017 Comisia

Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță

26-10-2016 O-000130/2016 Comisia

Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță

26-10-2016 O-000129/2016 Consiliul

Politici și măsuri ale UE pentru protecția copiilor în contextul migrației

17-10-2016 O-000126/2016 Comisia

Explicații scrise ale votului

172

 

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas. Las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare (rezoluție) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas, y las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Europass: un cadru pentru abilități și calificări (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Comprender las calificaciones y las habilidades de los estudiantes y demandantes de empleo de la UE es esencial para la movilidad y el empleo transfronterizo. Europass facilita la movilidad y fomenta la transparencia de las capacidades y cualificaciones mediante la ayuda a los ciudadanos a comunicar mejor sus habilidades, calificaciones y experiencia y la ayuda a las autoridades de educación y formación a definir el contenido de los planes de estudio a través de los documentos de movilidad Europass. Si bien el marco ha tenido cierto éxito, la actualización de las herramientas y la creación de una plataforma más grande aumentarán su atractivo y atenderán mejor las necesidades de los usuarios en un mercado laboral en rápida evolución. Por todos estos motivos, he votado a favor.

 

O bază fiscală consolidată comună a societăților (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

O bază fiscală comună a societăților (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)

15-03-2018

Estoy de acuerdo con el contenido del informe que destaca las prioridades del Parlamento para el presupuesto de la UE para 2019, que la Comisión debe examinar antes de publicar el proyecto de presupuesto en mayo.
El objetivo principal consiste en abordar el desempleo juvenil, el crecimiento, la innovación, la competitividad, la lucha contra el cambio climático, la transición a las energías renovables, la migración y la seguridad. La erradicación de la pobreza, la discriminación y las diferencias en el desarrollo económico regional también pertenecen al marco general del informe.

 

Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018)

15-03-2018

Estoy a favor de pedir que se retiren los aranceles a las importaciones de aceituna de mesa de España, primer productor mundial, e insto a la Comisión a tomar medidas diplomáticas, tanto a nivel bilateral como en el seno de la Organización Mundial de Comercio para defender el sistema de ayudas de la política agrícola común (PAC), validado por la OMC.

 

Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018

He votado a favor debido a que apoyo plenamente el texto de la resolución que establece las bases del futuro acuerdo de retirada con el Reino Unido. La resolución recuerda que la UE tiene reglas comunes vinculantes, instituciones comunes y mecanismos comunes de supervisión y por este motivo, deja claro que países terceros, incluso con legislación prácticamente idéntica, no pueden disfrutar los mismos beneficios o el mismo nivel de acceso al mercado interior que los Estados miembros.

 

Obiecție la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (B8-0136/2018)

14-03-2018

He votado en contra de la objeción al Reglamento Delegado de la Comisión, porque está destinado a completar la realización del mercado interior de la energía, fomentando la producción, transporte, distribución y uso de recursos energéticos para reducir el aislamiento de las regiones desfavorecidas e insulares, garantizar y diversificar los suministros energéticos de la Unión , incluso mediante la cooperación con terceros países, y contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

He votado a favor del informe. El próximo marco financiero plurianual (MFP) debe dar forma a una Europa más fuerte e integrada. A lo largo de los años, el presupuesto europeo ha logrado impulsar la cohesión económica, un Mercado Interior integrado es el activo más poderoso que tenemos para promover la prosperidad económica y el empleo en Europa. Al mismo tiempo, el nuevo MFP tendrá que hacer frente a nuevas circunstancias y retos, responder a nuevas necesidades en áreas como la migración y la gestión de fronteras, seguridad interna y externa, defensa, cambio climático y retos democráticos. Todos estos retos requieren una respuesta europea común y, por este motivo, el MFP post 2020 debe ser suficiente para cumplir con ello. Se trata de una oportunidad única para redefinir los objetivos y prioridades de la Unión durante los próximos años y nuestro deber es asegurar que se equipara con los suficientes recursos financieros para cumplir con las expectativas los ciudadanos.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels