Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
 • Membră
 • Spania Independiente
 • Data nașterii: 14 noiembrie 1966, Madrid

Luări de cuvânt în plen

267

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (dezbatere)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Situația din Venezuela (dezbatere)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(18)

Relațiile politice ale UE cu America Latină (dezbatere)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(19)

Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Alegerea Arabiei Saudite ca membru al Comisiei ONU pentru statutul femeilor (dezbatere)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(17)

Combaterea antisemitismului (dezbatere)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

9

RAPORT referitor la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

RAPORT referitor la Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

RAPORT referitor la femei și rolul lor în zonele rurale

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

RAPORT referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

RAPORT referitor la drepturile omului și migrația în țările terțe

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

RAPORT referitor la sectorul privat și la dezvoltare

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

RAPORT referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Avize în calitate de raportor pentru aviz

3

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

AVIZ referitor la situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

AVIZ referitor la Inițiativa cetățenească europeană

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

27

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

AVIZ referitor la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

AVIZ conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

AVIZ referitor la impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice internaționale

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

AVIZ referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă cu contracte precare

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

AVIZ referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

AVIZ referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Propuneri de rezoluţie

272

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Maldive

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

  Motion for a resolution The Situation in the Maldives

02-10-2017 B8-0549/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz and Ilmi Umerov and journalist Mykola Semena

02-10-2017 B8-0548/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution Situation of people with albinism in Malawi and other African countries

02-10-2017 B8-0544/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Myanmar/Birmania, în special la situația minorității rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Gabon: represiunea împotriva opoziției

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha

13-09-2017 RC-B8-0506/2017

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la sindromul Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 51 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la utilizarea excesivă sau eronată a antibioticelor

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Caducă

Detalii

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 95 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la fibroza pulmonară idiopatică

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Închisă cu majoritate

Detalii

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Data adoptării : 11-07-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 12-09-2016
Numărul de semnatari : 388 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la accesul universal la asistență medicală maternală

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Caducă

Detalii

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 174 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la abordarea provocărilor scoase în evidență de indicele global al foametei

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 61 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la consolidarea activității Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului în Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Caducă

Detalii

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data deschiderii : 26-10-2015
Data limită : 26-01-2016
Numărul de semnatari : 64 - 27-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la cercetarea și prevenirea endometriozei

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Caducă

Detalii

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 193 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea sistemelor educaționale favorabile incluziunii

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Caducă

Detalii

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 263 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la comportamentul agresiv și violența în școli

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Caducă

Detalii

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 119 - 08-12-2015

Întrebări parlamentare

218

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Comisia

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Comisia

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Comisia

Un plan de acțiune european pentru economia socială

04-09-2017 O-000070/2017 Comisia

VP/HR - Situația din Venezuela

24-08-2017 E-005268/2017 Comisia

  Improving financial education in the EU

20-07-2017 E-005037/2017 Comisia

  Effective measures to combat sexual exploitation

14-07-2017 E-004887/2017 Comisia

  Workplace discrimination against pregnant women in Spain

10-07-2017 E-004632/2017 Comisia

  The plight of Venezuelan refugees in Spain

26-06-2017 E-004232/2017 Comisia

  Council's position on a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

19-06-2017 E-004045/2017 Consiliul

Explicații scrise ale votului

89

 

Cooperare consolidată: Parchetul European (A8-0290/2017 - Barbara Matera)

05-10-2017

He dado mi consentimiento al proyecto de reglamento relativo a la creación de la Fiscalía Europea, esperando que ésta sea capaz de producir cambios sustanciales en la protección de los intereses financieros de la Unión. La Fiscalía Europea combinará esfuerzos nacionales y europeos para que se aplique la ley de manera unificada, eficiente y sin fisuras y así evitar fraudes al presupuesto de la UE.

 

Sistemele penitenciare și condițiile din închisori (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron)

05-10-2017

A pesar de estar de acuerdo en el enfoque general, he votado en contra del informe. Contiene algunos elementos que traspasan varias líneas rojas inaceptables. Lo que podría haber sido una oportunidad perfecta para acordar una posición común fuerte y unánime del Parlamento se ha convertido en un enfoque partidista.
La introducción de una demanda inaceptable de los socios de ETA (acercamiento de presos) aparece reflejada en el párrafo 29 y deslegitima por completo un voto favorable al mismo. Esta concesión desbarata el objetivo primordial: enfatizar la radicalización en las cárceles y reivindicar al mismo tiempo una protección de los derechos fundamentales de los reclusos.
Ambos objetivos son posibles y compatibles, pero nunca dando legitimidad a propuestas maniqueas por parte de quienes han recurrido al asesinato y la violencia como vía de reivindicar sus ideas.

 

Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy)

04-10-2017

He dado mi consentimiento a la conclusión del Acuerdo que establece la Fundación Internacional EU-LAC puesto que considero que consiste en una buena herramienta de colaboración EU-CELAC. Permite fomentar el dialogo intergubernamental y reforzar la colaboración estratégica entre ambas regiones, incrementando la visibilidad y diálogo y fomentando la participación de sus respectivas sociedades civiles.

 

Dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în România (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución puesto que tiene por objeto otorgar a Bulgaria y a Rumanía un acceso pasivo al Sistema de Información de Visados para garantizar en un futuro la aplicación del Sistema de Entradas y Salidas y estoy de acuerdo con ello.

 

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă (A8-0288/2017 - Maria Grapini)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia (A8-0287/2017 - Claude Moraes)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)

04-10-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe que presenta unas normas de seguridad simplificadas y modernizadas para los buques de pasaje. Estas acelerarán la transmisión de datos de pasajeros a los servicios de socorro y las familias en caso de accidente, eliminarán las superposiciones y lagunas en las inspecciones de seguridad de los transbordadores y embarcaciones de alta velocidad, así como los buques de aluminio, para garantizar que cumplen con los estándares de seguridad y requisitos comunes de la UE.

 

Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)

04-10-2017

El registro facilitará la información importante, como el número exacto de pasajero a bordo, que ayudaran a los servicios de búsqueda y salvamento marítimos en caso de accidente. Por el momento se está perdiendo tiempo puesto que los servicios de salvamento deben acceder a los datos a través de las compañías navieras. Por ello, he votado a favor.

 

Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)

04-10-2017

Las simplificaciones previstas en esta revisión proporcionan más claridad jurídica y racionalizan el número de inspecciones que deben realizar las administraciones nacionales, a la vez que maximizan las operaciones comerciales del buque. Por este motivo, he votado a favor.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels