Sofia SAKORAFA : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membră
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membră a Biroului
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membră a Biroului

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 27-09-2015 : Coalition of the Radical Left (Grecia)
 • 28-09-2015 / 23-01-2019 : Independent (Grecia)
 • 24-01-2019 / 01-07-2019 : MeRA25 (Grecia)

Președintă 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru petiții
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Conferința președinților de delegație
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru petiții

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegația pentru relațiile cu Palestina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 14-06-2016 / 18-01-2017 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 20-06-2016 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Palestina

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU  
- ITRE_AD(2018)625308 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la raportul intermediar privind CFM 2021-2027: poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) EL  
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε και καταψήφισε για πολλοστή φορά τη διασύνδεση της Πολιτικής Συνοχής με την οικονομική διακυβέρνηση μέσω της εφαρμογής της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας.
Καταψήφισα τις σχετικές με αυτή διατάξεις, γιατί πιστεύω ότι πρόκειται για νεοφιλελεύθερο επινόημα που πλήττει τον πυρήνα της Πολιτικής Συνοχής. Η επίτευξη της οικονομικής σταθερότητας ή της δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν πρέπει να προηγείται της ανάπτυξης και της ομαλής υλοποίησης των επενδύσεων. Παράλληλα, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ένα ακόμη εργαλείο τιμωρίας και κυρώσεων, στο πλαίσιο μιας μη τεκμηριωμένης σχέσης με τα εκάστοτε, ξένα προς την πολιτική της συνοχής, δημοσιονομικά προβλήματα. Αποτελεί διπλή και επαχθή κύρωση στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η επιβολή ποινών δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική και κοστίζει σε όρους οικονομικής ανάπτυξης. Η δε αξιολόγηση της εφαρμογής της είναι κατά βάση υποκειμενική διαδικασία, με αποτέλεσμα να αποκτά πολιτική χροιά η χρήση της και να συνδέεται με εξελίξεις που ξεπερνούν τα κριτήρια που θέτει.
Περαιτέρω, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα θέτει σε κίνδυνο την ίση μεταχείριση των κρατών, δημιουργεί έλλειψη πόρων που ενδέχεται να επιδεινώσει ένα υπάρχον δημοσιονομικό πρόβλημα, υπονομεύει την ισότιμη εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής, τιμωρεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεν φέρουν την κύρια ευθύνη για τις δημοσιονομικές αποφάσεις και, τελικά, θέτει σε αμφισβήτηση τη συνολική αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της Πολιτικής Συνοχής.

Utilizarea canabisului în scopuri medicale (B8-0071/2019) EL  
 

Πολυάριθμες μελέτες επισημαίνουν ότι η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη και ανακούφιση των ασθενών που πάσχουν από πολλές ασθένειες (HIV/AIDS, ψυχικά νοσήματα, επιληψία, Αλτσχάιμερ, καρκίνο, κ.λπ.). Έχει διαπιστωθεί ότι πλέον πολλοί ασθενείς προσφεύγουν στη χρήση της κάνναβης για θεραπευτικούς λόγους, αναγκασμένοι να ακολουθούν παράνομες διαδικασίες.   
Με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019, το ΕΚ κάλεσε την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να διαχωρίσουν ξεκάθαρα τη χρήση της κάνναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς από τις υπόλοιπες χρήσεις. Παράλληλα, ζήτησε την απλούστευση των διαδικασιών και την επαρκή χρηματοδότηση για την επιστημονική έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα.
Υποστήριξα το ψήφισμα γιατί πιστεύω ότι η νομοθετική ρύθμιση για τα φάρμακα με βάση την κάνναβη είναι επωφελής για την κοινωνία. Θα οδηγήσει σε περιορισμό της μαύρης αγοράς, στη διασφάλιση της ποιότητας, στον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στη συγκεκριμένη ουσία και σε πρόσθετα έσοδα για τις δημόσιες αρχές. Εφόσον θα έχουμε ένα ξεκάθαρο και ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να αφήσουμε στην επαγγελματική κρίση των γιατρών τη συνταγογράφηση φαρμάκων με βάση την κάνναβη. Από τη στιγμή που είναι αποτελεσματικά, αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να καλύπτονται από τα συστήματα ασφάλειας υγείας με τον ίδιο τρόπο που καλύπτονται και τα υπόλοιπα φάρμακα.

Mecanismul de protecție civilă al UE (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) EL  
 

Μέχρι σήμερα, η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στηριζόταν στην εθελοντική συμμετοχή των κρατών μελών. Πολυάριθμες φυσικές καταστροφές πλήττουν όλες τις περιοχές της ΕΕ, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα και ζημιές δισεκατομμυρίων σε υποδομές. Με νωπή την τραγωδία στο Μάτι, αναδεικνύεται επιτακτικά η ανάγκη δημιουργίας ενός πραγματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (rescEU). Αντιλαμβανόμενη την καίρια σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της κοινής πρόκλησης, υπερψήφισα σε δύο διαδοχικές νομοθετικές φάσεις (Μάιος 2018 και Φεβρουάριος 2019) τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.
Στο ίδιο πλαίσιο, στο κοινό ψήφισμα για τις πυρκαγιές στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018, και στην αντίδραση της ΕΕ που υιοθετήθηκε με πρωτοβουλία μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 με ευρεία πλειοψηφία, υπογραμμίστηκε η άμεση ανάγκη επιτάχυνσης της υιοθέτησης του rescEU. Με το rescEU θα δημιουργηθεί μία νέα ευρωπαϊκή εφεδρεία μέσων και θα ενισχυθούν οι κοινές ικανότητες επιχειρησιακής αντίδρασης. Απτή απόδειξη ότι όταν υπάρχει κοινή βούληση, η αλληλεγγύη γίνεται πράξη.
Η θετική αυτή εξέλιξη δεν αναιρεί το γεγονός ότι την κύρια ευθύνη για την πολιτική προστασία φέρει το κάθε κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, υπενθυμίζω ότι η αποδυνάμωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του ελληνικού συστήματος πολιτικής προστασίας είναι μία ακόμη ολέθρια επίπτωση των επικίνδυνων μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la respectarea drepturilor omului și a drepturilor religioase în Turcia  
- P8_DCL(2016)0101 - Caducă  
Eva KAILI , Kostas CHRYSOGONOS , Sofia SAKORAFA , Maria SPYRAKI , Manolis KEFALOGIANNIS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Theodoros ZAGORAKIS , Demetris PAPADAKIS , Nikos ANDROULAKIS  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 35 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la apărarea libertății de exprimare și a drepturilor omului în Turcia  
- P8_DCL(2016)0090 - Caducă  
Kostas CHRYSOGONOS , Manolis KEFALOGIANNIS , Takis HADJIGEORGIOU , Costas MAVRIDES , Martina MICHELS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Renate SOMMER , Eva KAILI , Sofia SAKORAFA  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 50 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la promovarea mobilității profesioniștilor de fitness prin recunoașterea competențelor și calificărilor lor  
- P8_DCL(2015)0067 - Caducă  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Data deschiderii : 11-11-2015
Data limită : 11-02-2016
Numărul de semnatari : 51 - 12-02-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar