Sofia SAKORAFA
 • Sofia
  SAKORAFA
 • Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
 • Membră a Biroului
 • Grecia Independent
 • Data nașterii: 29 aprilie 1957, Trikala, Thessalia

Președintă

 • DCAM Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală

Membră

 • CPDE Conferința președinților de delegație
 • AFET Comisia pentru afaceri externe
 • PETI Comisia pentru petiții

Membru supleant

 • ITRE Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • SEDE Subcomisia pentru securitate și apărare
 • D-MK Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-fosta Republică iugoslavă a Macedoniei
 • D-CL Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • DPAL Delegația pentru relațiile cu Palestina
 • DLAT Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Activităţi recente

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre

ITRE
11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212

Concluzia celui de al treilea program economic de ajustare pentru Grecia (dezbatere)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels