• Emilian   PAVEL  

Emilian PAVEL : Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz - a 8-a legislatură 

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței  
- LIBE_AD(2017)593952 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice  
- EMPL_AD(2017)585729 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (VET) - o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții  
- EMPL_AD(2016)569480 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală  
- LIBE_AD(2015)567643 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere prin educație și formare  
- EMPL_AD(2015)552089 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la eficiența utilizării resurselor: spre o economie circulară  
- EMPL_AD(2015)549113 -  
-
EMPL