Emilian PAVEL : Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la evaluarea impactului Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească  
- P8_DCL(2016)0087 - Caducă  
Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 45 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la criptare  
- P8_DCL(2016)0073 - Caducă  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la reciprocitatea deplină în materie de vize cu Statele Unite ale Americii  
- P8_DCL(2016)0058 - Caducă  
Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 66 - 07-09-2016
Declaraţie scrisă referitoare la diferențele existente în privința componenței și a calității produselor comercializate pe piețele din estul și din vestul UE  
- P8_DCL(2016)0053 - Caducă  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 141 - 28-07-2016
Declaraţie scrisă referitoare la aptitudini și competențe în sectorul turismului  
- P8_DCL(2016)0039 - Caducă  
Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI  
Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 72 - 27-07-2016
Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE  
- P8_DCL(2016)0032 - Caducă  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016
Declaraţie scrisă referitoare la boala Alzheimer  
- P8_DCL(2015)0057 - Caducă  
Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO  
Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 122 - 06-01-2016
Declaraţie scrisă referitoare la un permis UE de transport feroviar pentru persoanele cu dizabilități  
- P8_DCL(2015)0038 - Caducă  
Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL  
Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 146 - 08-12-2015
Declaraţie scrisă referitoare la azbest  
- P8_DCL(2015)0037 - Caducă  
Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Guillaume BALAS , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL  
Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 132 - 08-12-2015

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Adresă poştală 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G210
  1047 Brussels
   
  Contact data: