Emilian PAVEL
 • Emilian
  PAVEL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membru
 • România Partidul Social Democrat
 • Data nașterii: 25 octombrie 1983, Salonta

Luări de cuvânt în plen

34

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

11-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-11(22)

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

13-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-13(21)

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(19)

O nouă agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)

14-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-14(3)

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(27)

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

15-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-15(20)

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(24)

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

13-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-13(18)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

3

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2006/CE

EMPL
17-11-2016 EMPL_AD(2016)589123

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

6

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

LIBE
03-02-2017 LIBE_AD(2017)593952

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)585729

AVIZ referitor la Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (VET) - o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții

EMPL
13-01-2016 EMPL_AD(2016)569480

AVIZ referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

LIBE
01-12-2015 LIBE_AD(2015)567643

AVIZ referitor la promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere prin educație și formare

EMPL
24-06-2015 EMPL_AD(2015)552089

AVIZ referitor la eficiența utilizării resurselor: spre o economie circulară

EMPL
01-06-2015 EMPL_AD(2015)549113

Propuneri de rezoluţie

54

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea antisemitismului

29-05-2017 B8-0383/2017

Propunere de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

22-11-2016 B8-1283/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară

25-10-2016 RC-B8-1122/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia

24-10-2016 B8-1163/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul

24-10-2016 B8-1161/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Myanmar, în special la situația populației rohingya

06-07-2016 RC-B8-0910/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Bahrain

06-07-2016 RC-B8-0900/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la fluxurile de date transatlantice

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la fluxurile de date transatlantice

23-05-2016 B8-0639/2016

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la evaluarea impactului Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească

12-09-2016 P8_DCL(2016)0087 Caducă

Detalii

Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 45 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la criptare

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caducă

Detalii

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la reciprocitatea deplină în materie de vize cu Statele Unite ale Americii

06-06-2016 P8_DCL(2016)0058 Caducă

Detalii

Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 66 - 07-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la diferențele existente în privința componenței și a calității produselor comercializate pe piețele din estul și din vestul UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Caducă

Detalii

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 141 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la aptitudini și competențe în sectorul turismului

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 72 - 27-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la boala Alzheimer

05-10-2015 P8_DCL(2015)0057 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 122 - 06-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la un permis UE de transport feroviar pentru persoanele cu dizabilități

07-09-2015 P8_DCL(2015)0038 Caducă

Detalii

Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 146 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la azbest

07-09-2015 P8_DCL(2015)0037 Caducă

Detalii

Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Guillaume BALAS , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 132 - 08-12-2015

Întrebări parlamentare

19

Piroliza anvelopelor scoase din uz

08-11-2017 E-006871/2017 Comisia

Tutela pentru persoanele cu dizabilități intelectuale

31-10-2017 O-000083/2017 Comisia

Legea educației promulgată de președintele Ucrainei

24-10-2017 E-006610/2017 Comisia

Căsătoriile forțate în Pakistan

24-10-2017 P-006609/2017 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

02-06-2017 O-000048/2017 Comisia

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate

21-03-2017 O-000021/2017 Comisia

Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță

26-10-2016 O-000130/2016 Comisia

Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță

26-10-2016 O-000129/2016 Consiliul

Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

12-10-2016 O-000121/2016 Consiliul

Explicații scrise ale votului

42

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (A8-0351/2017 - Michael Gahler)

14-12-2017

Politica externă și de securitate comună reprezintă unul dintre principalele instrumente de gestionare a problemelor de natură socială, geo-politică și diplomatică, pe teritoriul Uniunii Europene.
Prezentul raport – axat pe politica externă - cuprinde o analiză exhaustivă a celor mai importante provocări transfrontaliere, cu care Uniunea Europeană se confruntă în prezent. Dintre acestea, amintim terorismul, conflictele teritoriale din Europa de Est și influențele externe asupra stabilității europene.
Am convingerea că implementarea soluțiilor prezentate în cadrul raportului va contribui la stabilizarea ambientului extern general, având un efect direct, benefic, asupra siguranței cetățenilor din fiecare stat membru.

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

Pedofilia este o crimă împotriva umanității. Condamn cu fermitate orice formă de implicare a copiilor în activități de natură sexuală și susțin fără echivoc înăsprirea pedepselor aplicate indivizilor care săvârșesc astfel de fapte incompatibile cu condiția de ființă umană. Salut implementarea prezentei directive, care vizează atât eradicarea acestui fenomen dramatic, cât și măsuri concrete în vederea restabilirii integrității fizice și emoționale a victimelor.

O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)

14-12-2017

În era vitezei, necesitatea de eficientizare a mijloacelor de transport și cea de scădere a cantității de emisii nocive generate masiv de acestea sunt tot mai acute. Dezvoltarea nu poate și nu trebuie să aibă ca preț distrugerea mediului înconjurător. Din acest motiv, susțin strategia europeană pentru diminuarea emisiilor în domeniul transporturilor și împărtășesc viziunea pe termen lung prezentată în cadrul său. Cred cu tărie că este posibil să minimizăm daunele aduse cadrului natural, ca rezultat al unui efort colectiv și al unei deschideri cât mai mari față de inovațiile prietenoase cu mediul înconjurător – cum ar fi autovehiculele electrice.

Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)

12-12-2017

Consider benefică atât extinderea duratei Fondului European pentru Investiții Strategice, cât și modificările aduse criteriilor pentru finanțare. În varianta actualizată, deficiențele anterioare, precum transparentizarea insuficientă, distribuirea disproporționată a fondurilor și restricțiile privind mărimea proiectelor eligibile vor fi corectate. În opinia mea, modificările propuse sunt integral elaborate pentru a servi intereselor celor care beneficiază de acest fond.

Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)

12-12-2017

Conform ultimelor sondaje realizate de Comisia Europeană, populația Uniunii a atins un scor istoric în ceea ce privește informarea referitoare la condiția de cetățean al unui stat membru. Acest lucru nu poate decât să ne bucure. În opinia mea, dezideratul suprem al oricărui legiuitor este să reprezinte cetățeni informați, conștienți atât de drepturile, cât și de îndatoririle aferente statutului lor. De asemenea, am luat la cunoștință toate plângerile formulate în petițiile cetățenilor care în mod legitim, își reclamă drepturile. Discriminarea, insuficientele facilități acordate persoanelor cu dizabilități, decalajele apărute între statele membre în privința recunoașterii calificărilor profesionale – toate aceste deficiențe sociale care ne-au fost semnalate – se află în atenția noastră. Aducem asigurări că sunt luate toate măsurile în vederea soluționării lor.

Activitățile Ombudsmanului European în 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

. – Analizând activitatea Ombudsmanului European în anul 2016, nu putem decât să o felicităm pe colega noastră, doamna Emily O’Reilly, pentru dedicarea și profesionalismul de care a dat dovadă în medierea relațiilor dintre cetățeni și instituțiile administrative ale Uniunii Europene.

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) (B8-0590/2017)

16-11-2017

. – Susțin cu fermitate acest raport și salut cele două direcții de acțiune propuse în cadrul său: acoperirea lacunelor legislative privitoare la mediu, precum și un control mai riguros al implementării acestor actualizări în toate statele membre.

Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice (A8-0340/2017 - Javi López)

16-11-2017

. – S-a constatat că actuala legislație europeană în domeniul muncii prezintă anumite lacune în puncte cheie; dintre care amintim standardele de protecție socială, condițiile de muncă, excluziunea socială și egalitatea de gen. Un astfel de cadru legal, insuficient reglementat, generează adesea inegalități care afectează direct nivelul de trai al unor categorii de salariați.
Prezentul raport inițiază o serie de propuneri menite să corecteze aceste inegalități și să ofere șanse profesionale egale tuturor cetățenilor care activează în câmpul muncii. Susțin aceste măsuri și îmi exprim speranța că prin implementarea lor, vom contribui decisiv la combaterea definitivă a injustiției sociale în Uniunea Europeană.

Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

. – Am votat în favoarea acestui raport, având convingerea că progresul înregistrat de țările estice în domeniile recomandate de Parlamentul European trebuie susținut în continuare. Vom continua să încurajăm reformele și adoptarea de măsuri conforme cu legislația europeană în aceste state, în vederea obținerii de rezultate în beneficiul cetățenilor. Evoluția constantă este, fără îndoială, cheia continuității acestui parteneriat.

Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie (B8-0589/2017)

15-11-2017

. – În ultimii ani, s-a constatat că activitatea umană a intrat adeseori în coliziune cu prezervarea cadrului natural. Numeroase ecosisteme au fost iremediabil degradate din cauza iresponsabilității noastre colective.
Această situație trebuie corectată în regim de urgență, conform rezoluțiilor Parlamentului European. Avem datoria de a proteja mediul – într-o exprimare generică; ecosistemele, speciile și habitatele – în mod particular. Avem datoria de a nu distruge mediul primar pe baza căruia ne-am dezvoltat ca societate.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08147
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G210
  1047 Brussels