Emilian PAVEL
 • Emilian
  PAVEL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membru
 • România Partidul Social Democrat
 • Data nașterii: 25 octombrie 1983, Salonta

Luări de cuvânt în plen

38

Europass: un cadru pentru abilități și calificări (dezbatere)

14-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-14(19)

Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (dezbatere)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(15)

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(22)

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

13-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-13(21)

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(19)

O nouă agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(3)

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(27)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

4

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2006/CE

EMPL
17-11-2016 EMPL_AD(2016)589123

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

6

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

LIBE
03-02-2017 LIBE_AD(2017)593952

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)585729

AVIZ referitor la Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (VET) - o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții

EMPL
13-01-2016 EMPL_AD(2016)569480

AVIZ referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

LIBE
01-12-2015 LIBE_AD(2015)567643

AVIZ referitor la promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere prin educație și formare

EMPL
24-06-2015 EMPL_AD(2015)552089

AVIZ referitor la eficiența utilizării resurselor: spre o economie circulară

EMPL
01-06-2015 EMPL_AD(2015)549113

Propuneri de rezoluție instituționale

54

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea antisemitismului

29-05-2017 B8-0383/2017

Propunere de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

22-11-2016 B8-1283/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară

25-10-2016 RC-B8-1122/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia

24-10-2016 B8-1163/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul

24-10-2016 B8-1161/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Myanmar, în special la situația populației rohingya

06-07-2016 RC-B8-0910/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Bahrain

06-07-2016 RC-B8-0900/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la fluxurile de date transatlantice

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la fluxurile de date transatlantice

23-05-2016 B8-0639/2016

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la evaluarea impactului Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească

12-09-2016 P8_DCL(2016)0087 Caducă

Detalii

Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 45 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la criptare

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caducă

Detalii

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la reciprocitatea deplină în materie de vize cu Statele Unite ale Americii

06-06-2016 P8_DCL(2016)0058 Caducă

Detalii

Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 66 - 07-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la diferențele existente în privința componenței și a calității produselor comercializate pe piețele din estul și din vestul UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Caducă

Detalii

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 141 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la aptitudini și competențe în sectorul turismului

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 72 - 27-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la boala Alzheimer

05-10-2015 P8_DCL(2015)0057 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 122 - 06-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la un permis UE de transport feroviar pentru persoanele cu dizabilități

07-09-2015 P8_DCL(2015)0038 Caducă

Detalii

Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 146 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la azbest

07-09-2015 P8_DCL(2015)0037 Caducă

Detalii

Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Guillaume BALAS , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 132 - 08-12-2015

Întrebări scrise

12

Aplicarea RGPD și măsurile necesare în ceea ce privește responsabilii cu protecția datelor

26-03-2018 E-001799/2018 Comisia

Drepturile omului în Pakistan

19-02-2018 E-000996/2018 Comisia

Pornografia infantilă

14-12-2017 E-007776/2017 Comisia

Piroliza anvelopelor scoase din uz

08-11-2017 E-006871/2017 Comisia

Legea educației promulgată de președintele Ucrainei

24-10-2017 E-006610/2017 Comisia

Căsătoriile forțate în Pakistan

24-10-2017 P-006609/2017 Comisia

Solicitare de informații privind fondurile UE destinate Republicii Moldova

21-07-2015 E-011720/2015 Comisia

Intrebare privind negocierile de aderare cu Serbia

21-07-2015 E-011719/2015 Comisia

Calitatea vieții și austeritatea în Europa

08-07-2015 E-010973/2015 Comisia

Întrebări orale

13

Protecția copiilor migranți

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Comisia

Tutela pentru persoanele cu dizabilități intelectuale

31-01-2018 O-000011/2018 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

31-01-2018 O-000010/2018 Comisia

Tutela pentru persoanele cu dizabilități intelectuale

31-10-2017 O-000083/2017 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

02-06-2017 O-000048/2017 Comisia

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate

21-03-2017 O-000021/2017 Comisia

Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță

26-10-2016 O-000130/2016 Comisia

Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță

26-10-2016 O-000129/2016 Consiliul

Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

12-10-2016 O-000121/2016 Consiliul

Explicații scrise ale votului

85

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri)

19-04-2018

Începând cu prima reglementare a unei valori minime recomandate pentru TVA, în anul 1992, la nivelul Uniunii, până în prezent, efectul cotei standard a fost prelungit de șase ori. În numeroase cazuri, însă, Comisia a înaintat propunerea cotei minime cu puțin timp înainte de termenul limită, fapt care a diminuat potențialul său impact pozitiv asupra economiei statelor membre, deoarece majoritatea adoptaseră deja valori semnificativ superioare ale TVA.
Susțin menținerea taxei pe valoare adăugată la cota minimă de 15 % și am convingerea că pe viitor, Comisia va reuși să propună public valorile recomandate în timp util, astfel încât să promoveze o bună și predictibilă funcționare a piețelor interne în cadrul fiecărui stat membru.

Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)

19-04-2018

Atât Uniunea Europeană, cât și fiecare stat membru în parte, poartă responsabilitatea de a lupta activ împotriva terorismului. S-a demonstrat că una dintre principalele metode de finanțare a acțiunilor teroriste este direct conectată cu activitățile de spălare a banilor, comerțul ilicit de bunuri și fraudarea gravă a sistemului fiscal.
Salut toate obiectivele înaintate în cadrul prezentei directive, aflate în deplină concordanță cu implicarea activă a Uniunii în lupta de combatere a terorismului. Acestea vor avea rolul de a identifica și a reduce drastic sursele ilegale de finanțare ale teroriștilor, având un impact major asupra securității generale.

Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (A8-0311/2015 - Martin Häusling)

19-04-2018

În ultimii ani, cererea pentru alimente organice a crescut semnificativ. Odată cu ea, însă, a proliferat și numărul de fraude menite să deturneze consumul de bună credință, în scopuri financiare.
Prezentul raport conține o serie de măsuri care vizează atât simplificarea legislației din domeniu, pentru a încuraja producția și consumul alimentelor organice la scară largă, cât și înăsprirea sancțiunilor aplicate producătorilor sau distribuitorilor care nu ezită să comercializeze produse îndoielnică, profitând de paravanul etichetei BIO.
Am convingerea că această directivă va facilita identificarea impostorilor și penalizarea corespunzătoare a acestora, având ca efect imediate creșterea încrederii consumatorilor în autenticitatea produselor organice, pentru care în mod responsabil au optat

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs)

19-04-2018

Acest raport conține o serie de actualizări ale politicilor de ocupare a forței de muncă, aflate în vigoare în prezent. Principalele măsuri propuse vizează accesul cetățenilor la o educație calitativă, la calificări profesionale ulterioare, precum și la oferte de muncă echitabile, remunerate proporțional cu efortul depus.
Un alt punct de maximum interes a fost și reglementarea oportunităților socio-profesionale destinate persoanelor care provin din medii defavorizate. Fără o susținere solidară, un procent covârșitor dintre acești oameni vor fi în permanență expuși riscului de excluziune socială și condamnați sărăciei.
În cadrul dezbaterilor privitoare la politicile de gestionare a forței de muncă a fost lansată propunerea de fi crescută vârsta de pensionare la nivel european, însă aceasta a fost respinsă cu succes. În opinia mea, această inițiativă reprezintă o gravă lipsă de respect la adresa cetățenilor care – după o viață întreagă de muncă – merită să se bucure de roadele muncii lor, în urma unei retrageri din activitate realizată la termenul prevăzut de actuala legislație.

Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells)

19-04-2018

Acest raport subliniază nevoia unei finanțări adecvate a autorităților responsabile cu supravegherea unui comportament concurențial corect în piața liberă, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivelul fiecărui stat membru în parte.
Consider că măsurile propuse sunt deosebit de coerente, având ca rol final protejarea intereselor cetățenilor în fața potențialelor practici comerciale neloiale.

Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (B8-0188/2018, B8-0195/2018)

19-04-2018

Ultimele statistici scot la iveală o scădere drastică a ratei vaccinării pe teritoriul Uniunii Europene. Acest fapt este profund îngrijorător, deoarece o populație nevaccinată reprezintă un sol fertil pentru reinstalarea unor epidemii despre care se credea că au fost deja eradicate.

Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (B8-0190/2018)

19-04-2018

Sistemul Bologna, cu toate că și-a dovedit deja utilitatea incontestabilă, necesită încă anumite actualizări periodice, pentru a corespunde cerințelor semnalate de beneficiarii săi.
Astfel, în clipa de față, unul dintre principalele sectoare care necesită ajustări este reprezentat de programele pentru mobilitate. Acest raport reprezintă un apel lansat autorităților abilitate din fiecare stat membru, pentru a facilita recunoașterea studiilor și competențelor dobândite peste granițe, precum și îmbunătățirea sistemelor de asigurări disponibile acestor persoane.
Am convingerea că toate forurile decizionale implicate vor fi deschise cooperării, considerând mai ales impactul socio-profesional major, dat de orice modificare a sistemului.

Stabilirea perioadei pentru alegerea pentru a noua oară a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner)

18-04-2018

În 2019 vor avea loc alegeri pentru determinarea noii componențe a Parlamentului European. Inițial, alegerile au fost programate în luna iunie a anului viitor, pentru a comemora primul vot universal direct pentru Parlament, ținut la aceeași dată, în anul 1979. Ulterior s-a revenit asupra deciziei, alegerile fiind de această dată planificate între datele de 23 și 26 mai 2019.
Am votat pentru stabilirea perioadei între 23 și 26 mai, astfel încât datele să fie adoptate oficial cât mai repede, în vederea unei bune organizări a alegerilor în toate statele membre.

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (A8-0131/2018 - Helga Stevens)

18-04-2018

Terorismul reprezintă ultima treaptă a degradării umane. În opinia mea, oricine este capabil să orchestreze un genocid, luând zeci sau sute de vieți nevinovate, în numele unei interpretări regratabile a religiei sale, devine o simplă formă de viață sub-umană.
Ne-au parvenit mult prea multe cazuri în care autorii diferitelor atentate teroriste aveau deja antecedente în sfera extremismului, însă nu au fost depistați la timp de către autorități. Din acest motiv, susțin fără echivoc înăsprirea legislației privitoare la prevenirea terorismului. Este inacceptabil ca în secolul XXI, dispunând de cele mai performante mijloace tehnologice din istorie, să ne dovedim incapabili a preveni acțiunile criminale ale unor indivizi cu antecedente.

Ambalajele și deșeurile de ambalaje (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)

18-04-2018

În contextul unei epuizări sistematice a resurselor naturale aflate la dispoziția umanității se ridică necesitatea unei economii ”circulare”, în care resursele folosite se întorc în sistem sub altă formă, dar fără să-și piardă utilitatea. Acest proces, îndelung subestimat, poartă numele de reciclare.
Anual, Uniunea Europeană produce aproximativ 80 de milioane de tone de deșeuri provenite strict din ambalaje. Să ne gândim la banala pungă de plastic pe care o primim la cumpărături. Ea reprezintă un exemplu de ambalaj. De câte astfel de pungi credeți că e nevoie până la atingerea a 80 de milioane de tone ?
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece măsurile prezentate în cadrul său vizează tocmai corectarea situației alarmante a ambalajelor nereciclabile. Introducerea ambalajelor reciclabile pe piață, la scară largă, va avea ca efecte imediate reducerea drastică a tonelor de deșeuri acumulate anual, economisirea resurselor și promovarea unui comportament prosocial în rândul cetățenilor.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08147
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G210
  1047 Brussels