Emilian PAVEL
 • Emilian
  PAVEL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membru
 • România Partidul Social Democrat
 • Data nașterii: 25 octombrie 1983, Salonta

Luări de cuvânt în plen

44

Dezbatere cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark Rutte, privind viitorul Europei (dezbatere)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(6)

Politica de coeziune și economia circulară (dezbatere)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(19)

Modernizarea educației în UE (dezbatere)

11-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-11(17)

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (dezbatere)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(3)

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (dezbatere)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(18)

Europass: un cadru pentru abilități și calificări (dezbatere)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(19)

Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (dezbatere)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(15)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

4

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2006/CE

EMPL
17-11-2016 EMPL_AD(2016)589123

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

6

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

LIBE
03-02-2017 LIBE_AD(2017)593952

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)585729

AVIZ referitor la Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (VET) - o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții

EMPL
13-01-2016 EMPL_AD(2016)569480

AVIZ referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

LIBE
01-12-2015 LIBE_AD(2015)567643

AVIZ referitor la promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere prin educație și formare

EMPL
24-06-2015 EMPL_AD(2015)552089

AVIZ referitor la eficiența utilizării resurselor: spre o economie circulară

EMPL
01-06-2015 EMPL_AD(2015)549113

Propuneri de rezoluție instituționale

54

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea antisemitismului

29-05-2017 B8-0383/2017

Propunere de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

22-11-2016 B8-1283/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară

25-10-2016 RC-B8-1122/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia

24-10-2016 B8-1163/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul

24-10-2016 B8-1161/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Myanmar, în special la situația populației rohingya

06-07-2016 RC-B8-0910/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Bahrain

06-07-2016 RC-B8-0900/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la fluxurile de date transatlantice

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la fluxurile de date transatlantice

23-05-2016 B8-0639/2016

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la evaluarea impactului Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească

12-09-2016 P8_DCL(2016)0087 Caducă

Detalii

Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 45 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la criptare

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caducă

Detalii

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la reciprocitatea deplină în materie de vize cu Statele Unite ale Americii

06-06-2016 P8_DCL(2016)0058 Caducă

Detalii

Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 66 - 07-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la diferențele existente în privința componenței și a calității produselor comercializate pe piețele din estul și din vestul UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Caducă

Detalii

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 141 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la aptitudini și competențe în sectorul turismului

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 72 - 27-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la boala Alzheimer

05-10-2015 P8_DCL(2015)0057 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 122 - 06-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la un permis UE de transport feroviar pentru persoanele cu dizabilități

07-09-2015 P8_DCL(2015)0038 Caducă

Detalii

Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 146 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la azbest

07-09-2015 P8_DCL(2015)0037 Caducă

Detalii

Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Guillaume BALAS , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 132 - 08-12-2015

Întrebări scrise

12

Aplicarea RGPD și măsurile necesare în ceea ce privește responsabilii cu protecția datelor

26-03-2018 E-001799/2018 Comisia

Drepturile omului în Pakistan

19-02-2018 E-000996/2018 Comisia

Pornografia infantilă

14-12-2017 E-007776/2017 Comisia

Piroliza anvelopelor scoase din uz

08-11-2017 E-006871/2017 Comisia

Legea educației promulgată de președintele Ucrainei

24-10-2017 E-006610/2017 Comisia

Căsătoriile forțate în Pakistan

24-10-2017 P-006609/2017 Comisia

Solicitare de informații privind fondurile UE destinate Republicii Moldova

21-07-2015 E-011720/2015 Comisia

Intrebare privind negocierile de aderare cu Serbia

21-07-2015 E-011719/2015 Comisia

Calitatea vieții și austeritatea în Europa

08-07-2015 E-010973/2015 Comisia

Întrebări orale

13

Protecția copiilor migranți

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Comisia

Tutela pentru persoanele cu dizabilități intelectuale

31-01-2018 O-000011/2018 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

31-01-2018 O-000010/2018 Comisia

Tutela pentru persoanele cu dizabilități intelectuale

31-10-2017 O-000083/2017 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

02-06-2017 O-000048/2017 Comisia

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate

21-03-2017 O-000021/2017 Comisia

Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță

26-10-2016 O-000130/2016 Comisia

Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță

26-10-2016 O-000129/2016 Consiliul

Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

12-10-2016 O-000121/2016 Consiliul

Explicații scrise ale votului

114

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Înființarea unui sistem european de informare și autorizare în domeniul călătoriilor reprezintă o idee viabilă, menită să reducă riscurile asociate migrațiilor din terțe țări, fără sistem VISA.
Este necesar, însă, să acordăm o atenție suplimentară potențialului discriminator asociat unui sistem de acest tip. Există o linie fină între interdicția cauzată de motive obiective (riscuri asupra securității, riscuri epidemiologice) și discriminare. Din acest motiv, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că sistemul de autorizare și informare nu prezintă breșe care să deschidă ușa abuzurilor.

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): sarcinile Europol (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Sistemul European de Informare și Autorizare în domeniul călătoriilor reprezintă un proiect ambițios și promițător, însă implementarea sa va necesita o reglementare atentă, până în cele mai mici detalii, pentru a evita facilitarea abuzurilor legate de circulație.
Forma finală a proiectului va întruni în totalitate exigențele Europol, astfel încât scopul sistemului să poată fi dus la îndeplinire, iar drepturile cetățenilor, deplin respectate.

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

În lumina unei societăți globale atât de dinamice, principala provocare a Uniunii Europene este să rămână deschisă și accesibilă, dar și sigură, în același timp.
Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în domeniile libertății, securității și justiției reprezintă un instrument organizațional valoros, care și-a dovedit utilitatea incontestabilă pentru statele membre. Activitatea Agenției este, desigur, perfectibilă – cooperarea și gestionarea solicitărilor venite din statele membre nu urmează, în prezent, cele mai eficiente proceduri, însă am convingerea că prin actualizarea constantă a politicilor sale, vom atinge interoperabilitatea sistemelor informatice ale UE pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației până în anul 2020.

Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Acest raport conține o serie de recomandări menite să reglementeze desfășurarea celei de-a 73-a Sesiuni a Adunării Generale a ONU.
În cadrul Adunării Generale vor fi puse în discuție reformele necesare în activitatea Organizației Națiunilor Unite, precum și teme actuale, centrate în jurul celor trei stâlpi pe baza cărora Organizația a fost fondată : pacea și securitatea, drepturile omului și dezvoltarea durabilă.
Am convingerea că în contextul unui efort susținut, cea de-a 73-a Adunare Generală se va derula în condiții optime, aceasta urmând să genereze beneficii pe termen lung tuturor cetățenilor din statele membre.

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (B8-0305/2018)

05-07-2018

Am votat în favoarea acestui raport, deoarece, în opinia mea, transferul de date cu caracter personal are nevoie, mai mult decât oricând, de un cadru legislativ strict.
Scandalul Cambridge Analytica a scos la iveală numeroase breșe în politica privitoare la datele cu caracter personal, motiv pentru care este imperios necesar să ne asigurăm că transferurile de date între organizațiile comerciale ale Uniunii Europene și ale Statelor Unite se realizează respectând dreptul la protecția datelor cu caracter personal și a dreptului la viață privată al tuturor cetățenilor europeni.

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

Salut reformarea sistemului electoral al Uniunii Europene. Am convingerea că implementarea noilor măsuri va avea ca efect direct consolidarea democrației europene.
Acest raport promovează principiile democratice de la baza mecanismului electoral, dintre care amintim: încurajarea participării la vot, egalitatea tuturor votanților în fața urnei, corectitudinea și transparența votului prin suplimentarea eforturilor de prevenire a fraudelor și, nu în ultimul rând, accesibilitatea participării la alegeri, prin introducerea votului electronic și poștal.

Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (A8-0200/2018 - Deirdre Clune)

04-07-2018

Recent, s-a adus în discuție tarifararea suplimentară a vehiculelor grele pentru utilizarea unor tipuri de infrastructură, în lumina impactului produs de acestea asupra vieții socio-economice și al mediului. Dintre aceste efecte, amintim poluarea aerului, zgomotul și congestionarea.
Deși recunosc necesitatea unei eficientizări în domeniul transportului rutier, realizat cu vehicule grele, sunt de părere că suprataxarea nu reprezintă o soluție viabilă. Nu trebuie să uităm nici faptul că orice nouă taxă introdusă nu face decât să adauge la povara administrativă a statelor membre. În schimb, este esențial să găsim noi modalități de combatere a efectelor negative cauzate de transportul prin vehicule grele, fără a prejudicia piața deservită de acestea.

Prelungirea Acordului UE-SUA de cooperare științifică și tehnologică (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas)

03-07-2018

Încă din anul 1998, Uniunea Europeană și Statele Unite au încheiat un parteneriat strategic în domeniul cercetării științifice și al cooperării pe plan tehnologic. Timp de 20 de ani, ambele părți au colaborat cu succes, parteneriatul asigurând îndeplinirea multor deziderate comune.
Consider că extinderea acestui acord este în conformitate cu interesele Uniunii Europene și îmi exprim convingerea că, în continuare, vom avea parte de o colaborare cel puțin la fel de benefică și avantajoasă ambelor părți, ca până în prezent.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure)

03-07-2018

Fondul European de Ajustare la Globalizare este un instrument creat pentru a veni în ajutorul muncitorilor europeni disponibilizați în urma restructurărilor pe piața muncii, cauzate de fenomenul globalizării.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece valul de șomaj cu care se confruntă Franța în prezent este strâns legat de recentele schimbări în structura comerțului mondial și, mai ales, de provocările survenite în sectorul transportului aerian internațional, corelate și cu scăderea cotei de piață a Uniunii Europene.
Social democrația consideră resursa umană a fi cea mai importantă componentă a mecanismului economic european, motiv pentru care văd drept imperios necesară mobilizarea de fonduri în vederea reintegrării pe piața muncii a persoanelor disponibilizate pe fondul globalizării.

Imprimarea tridimensională: drepturile de proprietate intelectuală și răspunderea civilă (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)

03-07-2018

Imprimarea tridimensională reprezintă unul dintre domeniile prioritare în tehnologie, asumate de Uniunea Europeană. Termenul de imprimare tridimensională desemnează procesul fabricării de obiecte fizice dintr-o gamă de materiale prestabilite, având la bază un fișier digital și o imprimantă 3D.
Imprimantele 3D se află încă la forma de prototip, nefiind încă disponibile publicului larg, însă, în perioada următoarea, se așteaptă înregistrarea unor mari progrese în acest sector.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că orice inovație trebuie însoțită de un cadru legislativ corespunzător, care să reglementeze dreptul la proprietate intelectuală și un set de proceduri coerente în cazul răspunderii civile.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08147
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G210
  1047 Brussels