Emilian PAVEL
 • Emilian
  PAVEL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membru
 • România Partidul Social Democrat
 • Data nașterii: 25 octombrie 1983, Salonta

Luări de cuvânt în plen

37

Europass: un cadru pentru abilități și calificări (dezbatere)

14-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-14(19)

Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (dezbatere)

07-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-07(15)

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(22)

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

13-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-13(21)

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(19)

O nouă agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)

14-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-14(3)

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(27)

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

15-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-15(20)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

4

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2006/CE

EMPL
17-11-2016 EMPL_AD(2016)589123

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

6

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

LIBE
03-02-2017 LIBE_AD(2017)593952

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)585729

AVIZ referitor la Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (VET) - o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții

EMPL
13-01-2016 EMPL_AD(2016)569480

AVIZ referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

LIBE
01-12-2015 LIBE_AD(2015)567643

AVIZ referitor la promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere prin educație și formare

EMPL
24-06-2015 EMPL_AD(2015)552089

AVIZ referitor la eficiența utilizării resurselor: spre o economie circulară

EMPL
01-06-2015 EMPL_AD(2015)549113

Propuneri de rezoluţie

54

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea antisemitismului

29-05-2017 B8-0383/2017

Propunere de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

22-11-2016 B8-1283/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară

25-10-2016 RC-B8-1122/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia

24-10-2016 B8-1163/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul

24-10-2016 B8-1161/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Myanmar, în special la situația populației rohingya

06-07-2016 RC-B8-0910/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Bahrain

06-07-2016 RC-B8-0900/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la fluxurile de date transatlantice

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la fluxurile de date transatlantice

23-05-2016 B8-0639/2016

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la evaluarea impactului Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească

12-09-2016 P8_DCL(2016)0087 Caducă

Detalii

Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 45 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la criptare

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caducă

Detalii

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la reciprocitatea deplină în materie de vize cu Statele Unite ale Americii

06-06-2016 P8_DCL(2016)0058 Caducă

Detalii

Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 66 - 07-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la diferențele existente în privința componenței și a calității produselor comercializate pe piețele din estul și din vestul UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Caducă

Detalii

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 141 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la aptitudini și competențe în sectorul turismului

27-04-2016 P8_DCL(2016)0039 Caducă

Detalii

Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 72 - 27-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la boala Alzheimer

05-10-2015 P8_DCL(2015)0057 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 122 - 06-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la un permis UE de transport feroviar pentru persoanele cu dizabilități

07-09-2015 P8_DCL(2015)0038 Caducă

Detalii

Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 146 - 08-12-2015

Declaraţie scrisă referitoare la azbest

07-09-2015 P8_DCL(2015)0037 Caducă

Detalii

Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Guillaume BALAS , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 132 - 08-12-2015

Întrebări parlamentare

23

  Human rights in Pakistan

19-02-2018 E-000996/2018 Comisia

Tutela pentru persoanele cu dizabilități intelectuale

31-01-2018 O-000011/2018 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

31-01-2018 O-000010/2018 Comisia

Pornografia infantilă

14-12-2017 E-007776/2017 Comisia

Piroliza anvelopelor scoase din uz

08-11-2017 E-006871/2017 Comisia

Tutela pentru persoanele cu dizabilități intelectuale

31-10-2017 O-000083/2017 Comisia

Legea educației promulgată de președintele Ucrainei

24-10-2017 E-006610/2017 Comisia

Căsătoriile forțate în Pakistan

24-10-2017 P-006609/2017 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

02-06-2017 O-000048/2017 Comisia

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate

21-03-2017 O-000021/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

51

Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

Banca Europeană de Investiții joacă un rol activ în finanțarea și dezvoltarea a numeroase proiecte în țări partenere ale Uniunii Europene. Caracterul pozitiv al acestui demers a fost demonstrat în prealabil – creșterea investițiilor în țările aflate în curs de dezvoltare contribuie la scăderea șomajului, promovarea egalității de gen în piața muncii și atenuarea sărăciei, principala cauză a migrației masive.
Considerând dinamismul pieței globale și riscurile care planează asupra fiecărei operațiuni economice efectuate, este necesară asigurarea unei centuri de siguranță pentru aceste acțiuni externe ale Băncii, materializată în Fondul European de Garantare. Acest fond reprezintă o garanție pentru continuitatea și stabilitatea dezvoltării susținute de Bancă în țările învecinate și/sau partenere.
Am votat în favoarea acestui raport, având convingerea că, în ultimă instanță, progresul general este rezultatul unui efort colectiv. Prin urmare, promovarea dezvoltării economice în țările din afara Uniunii Europene generează efecte pozitive atât statelor beneficiare, cât și Uniunii, în integralitatea sa.

Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

06-02-2018

În ultimii ani, am asistat la o dezvoltare impresionantă a comerțului online. Acest lucru a permis accesul vânzătorilor la o bază transfrontalieră de consumatori, oferind în același timp și clienților o largă paletă de opțiuni în vederea procurării bunurilor sau serviciilor dorite. În prezent, majoritatea tranzacțiilor online se desfășoară independent de proximitatea geografică a actorilor economici implicați, fapt care nu poate decât să ne bucure.
Constatăm, însă, cu îngrijorare, că o proporție semnificativă a platformelor de vânzare online își rezervă în continuare dreptul de a restricționa accesul anumitor clienți, pe baza țării de proveniență sau de reședință a acestora.
Fără îndoială, entitățile comerciale au dreptul inalienabil de a-și selecta clientela. Consider, însă, că trierea bazinului clientelar după criteriul țării de proveniență sau reședință reprezintă un act profund discriminatoriu, incompatibil cu valorile Uniunii Europene. Este inadmisibil să promovăm egalitatea de șanse a tuturor cetățenilor, în paralel cu acceptarea tacită a unor astfel de practici de sorginte medievală.
Îmi exprim convingerea că prezentele măsuri constituie pași importanți în procesul de eradicare a discriminării consumatorilor europeni, complementar cu promovarea dezvoltării comerțului online.

Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu (A8-0003/2017 - Julie Girling)

06-02-2018

Sectorul industrial reprezintă unul dintre principalii stâlpi ai dezvoltării Uniunii Europene. În consecință, aspecte precum eficientizarea și modernizarea sa ocupă locuri fruntașe în lista noastră colectivă de priorități, preocupându-ne cu precădere controlul emisiilor nocive pentru mediu.
Am votat în favoarea acestui raport, măsurile propuse în cadrul său având menirea de a actualiza legislația privitoare la emisiile dăunătoare, în conformitate cu Acordul de la Paris, adoptat în luna decembrie a anului 2015.

Accelerarea inovării în domeniul energiei curate (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek)

06-02-2018

Eficientizarea producției de energie „curată”, din surse regenerabile, a devenit o temă recurentă a demersului legislativ european. Este necesară conturarea unui cadru legal care să stimuleze atât inovația în domeniu, cât și educarea bazei de consumatori, pentru a răspunde adecvat schimbărilor asociate cu sistemele energetice. De asemenea, implicarea activă a sectorului privat reprezintă un punct cheie în atingerea obiectivelor propuse.
Susțin fără echivoc toate măsurile propuse în cadrul acestui raport, în vederea asigurării producției și distribuirii de energie din surse regenerabilă la scară largă.

Punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (A8-0406/2017 - Romana Tomc)

18-01-2018

În cadrul acestui raport au fost evaluate efectele produse de măsurile adoptate în vederea integrării tinerilor șomeri pe piața muncii, în ultimii trei ani. Succesul acestor programe constituie o puternică motivație pentru continuarea lor în forme actualizate.
De asemenea, susțin eforturile de sincronizare a pregătirii candidaților cu rigorile și expectanțele pieței muncii. Prin obținerea statutului de cetățeni activi în câmpul muncii, aceștia nu doar că își asigură accesul la un trai decent, ci acumulează, de asemenea, competențe trans-ocupaționale, de natură să-i protejeze împotriva excluziunii sociale pe termen lung.

Punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale (A8-0401/2017 - Nicola Danti)

18-01-2018

Susțin implementarea directivei unice privitoare la calificările profesionale pe teritoriul Uniunii Europene. În vederea asigurării liberei mișcări a profesioniștilor în statele membre, este necesar să stabilim o măsură standard a calificărilor minime pe care aceștia sunt datori să le acumuleze, indiferent de statul de proveniență.
Miza acestei standardizări o reprezintă protejarea interesului public în domenii esențiale, precum sănătatea, securitatea, protecția consumatorului sau prezervarea mediului, motiv pentru care se impune acordarea unei atenții speciale elaborării directivei.

Eficiența energetică (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)

17-01-2018

Eficientizarea consumului de energie pe teritoriul Uniunii Europene reprezintă una dintre cele mai mari priorități ale noastre în momentul de față. Din acest motiv, susțin revizuirea Directivei privitoare la consumul de energie, precum și implementarea noilor norme, în vederea obținerii de beneficii atât pentru cetățeni, în cazul cărora eficientizarea va fi oglindită în costul facturilor lunare, cât și pentru mediul de afaceri, care caută în permanență noi soluții în acest sens.

Guvernanța uniunii energetice (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)

17-01-2018

În calitate de vremelnici administratori ai bunurilor din patrimoniul umanității – resursele naturale – avem datoria de a căuta în permanență noi moduri de eficientizare a utilizării acestora.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că mărirea ponderii consumului de energie din surse regenerabile reprezintă o soluție inovatoare, aplicabilă cu succes pe termen lung, care va diminua daunele aduse cadrului natural prin exploatarea umană, aducând în același timp beneficii semnificative și utilizatorilor de energie.

Femeile, egalitatea de gen și justiția climatică (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

Schimbările climatice reprezintă una dintre principalele preocupări ale rasei umane, afectând cu precădere populațiile din zonele defavorizate sau aflate în curs de dezvoltare. În aceste teritorii, schimbările climatice sunt cel mai profund resimțite de către femei care, în majoritatea cazurilor, poartă responsabilitatea obținerii apei și a alimentelor necesare în gospodărie.
Pe de altă parte, în multe dintre statele aflate în curs de dezvoltare, educația femeilor este complet neglijată – acestea reprezentând aproximativ două treimi din populația nealfabetizată. Din păcate, chiar și la nivelul Uniunii Europene, în numeroase state membre femeile sunt în continuare subreprezentate în cadrul forurilor decizionale care tratează problema schimbărilor climatice.
Având în vedere toate aceste realități, susțin fără echivoc toate măsurile propuse în prezentul raport și am convingerea că elaborarea unei strategii climatice – axată pe drepturile omului și atentă la provocările particulare cu care se confruntă populația feminină în acest sector – constituie cea mai bună soluție în cazul de față.

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

Pedofilia este o crimă împotriva umanității. Condamn cu fermitate orice formă de implicare a copiilor în activități de natură sexuală și susțin fără echivoc înăsprirea pedepselor aplicate indivizilor care săvârșesc astfel de fapte incompatibile cu condiția de ființă umană. Salut implementarea prezentei directive, care vizează atât eradicarea acestui fenomen dramatic, cât și măsuri concrete în vederea restabilirii integrității fizice și emoționale a victimelor.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08147
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G210
  1047 Brussels