Enrique CALVET CHAMBON : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-11-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru

Partide naţionale 

 • 20-11-2014 / 23-06-2015 : Unión, Progreso y Democracia (Spania)
 • 24-06-2015 / 01-07-2019 : Independiente (Spania)

Membru 

 • 24-11-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 24-11-2014 / 09-03-2017 : Delegația pentru relațiile cu Palestina
 • 24-11-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Palestina

Membru supleant 

 • 20-11-2014 / 12-10-2015 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 20-11-2014 / 26-05-2016 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • 20-11-2014 / 26-05-2016 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 20-04-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru petiții
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • 19-01-2017 / 03-09-2017 : Comisia pentru petiții
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă  
- A8-0382/2018 -  
-
EMPL 

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor  
- EMPL_AD(2018)627842 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE  
- ECON_AD(2017)608079 -  
-
ECON 
AVIZ referitor la Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (VET) - o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții  
- EMPL_AD(2016)569480 -  
-
EMPL 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize  
- EMPL_AD(2018)627592 -  
-
EMPL 
POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord  
- EMPL_AD(2018)628615 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Programul „Justiție” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) ES  
 

He votado en contra del informe porque, personalmente, no puedo llevar sobre mi conciencia la posibilidad de abrir una brecha a la independencia de la justicia a través de la participación de las ONG.

Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) ES  
 

. – He votado en contra de esta propuesta de Resolución común porque tras analizar el texto e identificar a sus activistas promotores, me parece evidente decir que es un texto hipócrita y sectario. Es una maniobra de la extrema izquierda más populista y de los separatistas violentos para manipular a la opinión pública. España está sometida a la violencia de las brigadas llamadas CDR, al servicio del separatismo racista y violento y de los activistas, como son los colegas Solé y Terricabras, que apoyan y animan a estos grupos organizados violentos. Otra muestra de sectarismo es el rechazo de sus promotores a incluir al Grupo ECR en la propuesta Resolución común, un grupo con el que nada me une, más bien todo lo contrario, pero que es democrático. Su rechazo es inaceptable para un demócrata liberal, una actitud que yo no tolero. Tengo la conciencia limpia, luché contra el franquismo, pero se trata de respetar el Estado de Derecho. Esto es un folleto para justificar que hay violencia buena y mala y que el Parlamento condena lo malo, a lo que llaman fascismo, pero sobre la violencia que otros ejercen, no hay nada que decir ni condenar.

Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (A8-0265/2018 - Pina Picierno) ES  
 

He votado en contra al apartado 43 del informe sobre medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión, para estar en línea con el programa político por el cual fue elegido, muy alejado de la política de cuotas femeninas en las listas electorales.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la sprijinirea propunerii "Odysseus" pentru relansarea Serviciului european de voluntariat  
- P8_DCL(2016)0105 - Caducă  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Data deschiderii : 03-10-2016
Data limită : 03-01-2017
Numărul de semnatari : 91 - 04-01-2017
Declaraţie scrisă referitoare la condițiile de muncă ale personalului de curățenie din hoteluri în Uniunea Europeană  
- P8_DCL(2016)0076 - Caducă  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 76 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la boala Alzheimer  
- P8_DCL(2015)0057 - Caducă  
Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO  
Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 122 - 06-01-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar