Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
 • Membră
 • Belgia Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Data nașterii: 02 mai 1972, Sint-Truiden

Luări de cuvânt în plen

562

Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018 (dezbatere)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Situația refugiaților din minoritatea Rohingya, în special starea critică a copiilor

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Situația din Fâșia Gaza și statutul Ierusalimului (dezbatere)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Dezbatere cu prim-ministrul Belgiei, Charles Michel, privind viitorul Europei (dezbatere)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Protecția copiilor migranți (dezbatere)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Situația din Fâșia Gaza

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Situația din Siria (dezbatere)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Situația din Rusia (dezbatere)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Ucideri din milă în Uganda

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Rapoarte în calitate de raportor

1

RAPORT referitor la societățile de securitate private

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

13

RAPORT referitor la relațiile UE-NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

RAPORT referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

RAPORT referitor la femei și rolul lor în zonele rurale

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

RAPORT referitor la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

RAPORT referitor la relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

5

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

AVIZ referitor la Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

AVIZ referitor la viitorul relațiilor ACP-UE după 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Propuneri de rezoluție instituționale

295

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propuneri de rezoluție individuale

1

Declaraţii scrise

3

Declaraţie scrisă referitoare la persoanele care suferă de sindromul Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Data deschiderii : 21-11-2016
Data limită : 21-02-2017
Numărul de semnatari : 69 - 22-02-2017

Declaraţie scrisă privind donarea de organe

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Caducă

Detalii

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 113 - 08-06-2016

Declaraţie scrisă referitoare la siguranța aviației și zborurile periculoase ale avioanelor militare

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Caducă

Detalii

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 106 - 06-01-2016

Întrebări scrise

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Comisia

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Comisia

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Comisia

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Comisia

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Comisia

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Consiliul

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Comisia

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Consiliul

Întrebări orale

21

Protecția copiilor migranți

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Comisia

Ancheta în urma scandalului "Dieselgate" 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Comisia

VP/IR - Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE

21-12-2017 O-000102/2017 Comisia

Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE

21-12-2017 O-000101/2017 Comisia

Combaterea traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale și prin muncă în UE

01-12-2017 O-000094/2017 Comisia

Impactul interdicției impuse de Rusia asupra importului de produse agricole din UE

20-10-2017 O-000081/2017 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

02-06-2017 O-000048/2017 Comisia

Interpelare minoră - VP/HR - Stabilirea Priorităților parteneriatului UE-Egipt

04-05-2017 O-000036/2017 Comisia

Interpelare majoră - Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia

12-04-2017 O-000029/2017 Comisia

Interpelări

4

VP/HR - Reacția UE la comportamentele sexuale neadecvate din cadrul organizațiilor umanitare

21-03-2018 G-000003/2018 Comisia

VP/HR - Stabilirea Priorităților parteneriatului UE-Egipt

04-05-2017 K-000002/2017 Comisia

Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia

12-04-2017 G-000004/2017 Comisia

VP/HR - Politica israeliană de colonizare

27-01-2017 K-000001/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

597

 

Drepturile de autor în piața unică digitală (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Inițiativa cetățenească europeană (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Croația (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): sarcinile Europol (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel