Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
 • Membră
 • Belgia Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Data nașterii: 02 mai 1972, Sint-Truiden

Luări de cuvânt în plen

565

Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA pentru UNRWA (dezbatere)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(13)

Situația din Yemen (dezbatere)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Starea Uniunii (dezbatere)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018 (dezbatere)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

Situația refugiaților din minoritatea Rohingya, în special starea critică a copiilor

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

Situația din Fâșia Gaza și statutul Ierusalimului (dezbatere)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Dezbatere cu prim-ministrul Belgiei, Charles Michel, privind viitorul Europei (dezbatere)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Protecția copiilor migranți (dezbatere)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Situația din Fâșia Gaza

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Rapoarte în calitate de raportor

1

RAPORT referitor la societățile de securitate private

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

13

RAPORT referitor la relațiile UE-NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

RAPORT referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

RAPORT referitor la femei și rolul lor în zonele rurale

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

RAPORT referitor la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

RAPORT referitor la relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Avize în calitate de raportor pentru aviz

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

6

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

AVIZ referitor la Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

AVIZ referitor la viitorul relațiilor ACP-UE după 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Propuneri de rezoluție instituționale

302

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Cambodgia, în special la cazul lui Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la sistemele de arme autonome

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Propuneri de rezoluție individuale

1

Declaraţii scrise

3

Declaraţie scrisă referitoare la persoanele care suferă de sindromul Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Caducă

Detalii

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Data deschiderii : 21-11-2016
Data limită : 21-02-2017
Numărul de semnatari : 69 - 22-02-2017

Declaraţie scrisă privind donarea de organe

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Caducă

Detalii

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 113 - 08-06-2016

Declaraţie scrisă referitoare la siguranța aviației și zborurile periculoase ale avioanelor militare

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Caducă

Detalii

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 106 - 06-01-2016

Întrebări scrise

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Comisia

  VP/HR - Relocation of the Bedouin village of Khan al-Ahmar and violence against residents in the West Bank

23-08-2018 E-004327/2018 Comisia

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Comisia

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Comisia

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Comisia

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Comisia

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Comisia

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Comisia

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Consiliul

Întrebări orale

21

Protecția copiilor migranți

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Comisia

Ancheta în urma scandalului "Dieselgate" 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Comisia

VP/IR - Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE

21-12-2017 O-000102/2017 Comisia

Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE

21-12-2017 O-000101/2017 Comisia

Combaterea traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale și prin muncă în UE

01-12-2017 O-000094/2017 Comisia

Impactul interdicției impuse de Rusia asupra importului de produse agricole din UE

20-10-2017 O-000081/2017 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

02-06-2017 O-000048/2017 Comisia

Interpelare minoră - VP/HR - Stabilirea Priorităților parteneriatului UE-Egipt

04-05-2017 O-000036/2017 Comisia

Interpelare majoră - Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia

12-04-2017 O-000029/2017 Comisia

Interpelări

4

VP/HR - Reacția UE la comportamentele sexuale neadecvate din cadrul organizațiilor umanitare

21-03-2018 G-000003/2018

VP/HR - Stabilirea Priorităților parteneriatului UE-Egipt

04-05-2017 K-000002/2017

Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Politica israeliană de colonizare

27-01-2017 K-000001/2017

Explicații scrise ale votului

657

 

Pachetul privind strategia de achiziții publice (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Situația din Yemen (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

TVA: perioada de aplicare a mecanismului de taxare inversă și a mecanismului de reacție rapidă (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel