Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia 

Contact