Mihai ŢURCANU : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația pentru relațiile cu Canada 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Subcomisia pentru securitate și apărare 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Activităţi recente 

„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) EN  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact