Mihai ŢURCANU
 • Mihai
  ŢURCANU
 • Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
 • Membru
 • România Partidul Național Liberal
 • Data nașterii: 02 noiembrie 1975, Botoșani

Luări de cuvânt în plen

114

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

13-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-13(21)

Produsele fertilizante cu marcaj CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (vot)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(5.7)

Produsele fertilizante cu marcaj CE (dezbatere)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Produsele fertilizante cu marcaj CE (dezbatere) (2)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

O-000029/2017: Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(15.1)

Interpelări majore (dezbatere)

18-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-18(16)

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

3

AVIZ referitor la rolul regiunilor și orașelor în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice

ENVI
24-11-2017 ENVI_AD(2017)607983

AVIZ referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice

ENVI
13-07-2017 ENVI_AD(2017)604553

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea consumului de fructe și legume

11-04-2016 P8_DCL(2016)0034 Caducă

Detalii

Daniel BUDA , Viorica DĂNCILĂ , Cristian-Silviu BUŞOI , Norbert ERDŐS , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , Mihai ŢURCANU , Franc BOGOVIČ , Vladimir URUTCHEV , Marc TARABELLA , Hannu TAKKULA , Norica NICOLAI

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 142 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la Inițiativa europeană pentru miere la micul dejun și la Ziua Internațională a Albinelor

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Caducă

Detalii

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 224 - 12-07-2016

Întrebări parlamentare

7

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate

21-03-2017 O-000021/2017 Comisia

Legea nr. 150/2016 privind comercializarea produselor românești

02-09-2016 E-006666/2016 Comisia

Accesul cetățenilor europeni la informațiile de bază privind programele de finanțare

30-06-2016 E-005306/2016 Comisia

Exporturile de mere și pere din UE în SUA

27-01-2016 E-000666/2016 Comisia

Studiul IARC-OMS, cu privire la riscul cancerigen al cărnii roșii

12-11-2015 P-014684/2015 Comisia

Explicații scrise ale votului

48

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 și a porumbului modificat genetic obținut prin încrucișarea a două dintre soiurile MON 87427, MON 89034 și NK603 (B8-0124/2018)

01-03-2018

Porumbul modificat genetic prezintă o amenințare gravă asupra mediului înconjurător, animalelor și sănătății umane.
Prin prisma faptului că nu există studii certe care să demonstreze efectele pe care le au aceste culturi asupra mediului și mai ales asupra animalelor care consumă această cereală, nu susțin Propunerea de rezoluție referitoare la autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic.
Adevărul este că mulți fermieri au cultivat porumb modificat genetic nu au obținut beneficiile promise de companiile agrochimice.

Situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)

01-03-2018

. – Respectarea statului de drept este o precondiție necesară pentru protejarea drepturilor fundamentale. Statele membre sunt cele care au responsabilitatea ultimă pentru a proteja drepturile omului pentru toate persoanele, prin ratificarea și aplicarea tratatelor și convențiilor internaționale privind drepturile omului. Este absolut necesara integrarea optima în societatea europeană a persoanelor de diferite religii, inclusiv a celor care locuiesc în Uniunea Europeană de multă vreme. Valul actual de atacuri teroriste de pe teritoriul UE a alimentat o neîncredere generalizată față de musulmani, fie că sunt cetățeni UE, fie că sunt migranți, unele partide politice exploatand neîncrederea și utilizand o retorică a izolaționismului cultural și a urii față de cei care sunt diferiți. Prin urmare, ar trebui acordată o atenție deosebită protecției drepturilor omului în cazul grupurilor celor mai vulnerabile. Este important să li se ofere migranților, copii și adulți, programe de educație, aceasta fiind necesară pentru integrarea lor în societatea gazdă si in dialogul intercultural. As dori sa subliniez importanta deosebita in dezvoltarea unor strategii și politici de incluziune socială și educație care să trateze problema discriminării și a excluziunii, care ar putea evita ca persoanele vulnerabile să se alăture organizațiilor extremiste violente.

Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)

01-03-2018

Susțin și am votat în favoarea Raportului referitor la perspectivele și provocările pentru sectorul apicol din UE întrucât sectorul apicol face parte din agricultura europeană. Numără peste 620 000 de apicultori în Uniunea Europeană.
M dintre apicultori și-au încetat activitatea, iar schimbările climatice își spun cuvântul. Astfel, în unele state membre numărul coloniilor de albine a scăzut cu până la 50 %.
În prezent, mai mult de jumătate din cantitatea de miere importată de UE a provenit din China – circa 100 000 de tone, o cantitate dublă față de 2002.
Consider că finanțarea sectorului apicol, în state ce prezintă potențial, cum sunt multe dintre cele existente în uniunea Europeană,trebuie mărită și luată în considerare în viitoarea politică agricolă pentru a nu lăsa să moară un sector cu mare potențial de dezvoltare în Uniunea Europeană.

Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului (A8-0035/2018 - Javier Nart)

01-03-2018

Pentru că unul dintre elementele esențiale ale combaterii terorismului este tăierea surselor de finanțare a acestuia, inclusiv prin circuitele ascunse de fraudă și evaziunea fiscală, spălarea banilor și paradisurile fiscale, susțin Raportul referitor la recomandarea parlamentului European securitate privind tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului.
Intenția de a aduce o serie de măsuri care să îmbunătățească transparența în ceea ce privește originea, transportul și intermedierea mărfurilor, în special a produselor petrochimice, pentru a consolida trasabilitatea și a stopa finanțarea involuntară a organizațiilor teroriste este una dintre soluțiile valabile în diminuarea finanțării terorismului. Șipropunerile de reformă în domeniul TVA sunt o soluție bună pentru a împiedica finanțarea terorismului pentru că pot împiedica organizațiile criminale să profite de lacunele din sistemul european de TVA.

Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina)

01-03-2018

. – Femeile sunt actori esențiali în realizarea unor schimbări economice, de mediu și sociale necesare pentru o dezvoltare durabilă. Aș dori să amintesc sectorul agricol, în care femeile joacă un rol important, rol care este esențial pentru vitalitatea zonelor rurale și pentru promovarea reînnoirii generațiilor, a coeziunii sociale și a creșterii economice. Există o legătură directă între disparitatea de gen și degradarea mediului. Asigurarea accesului egal pentru femeile fermieri la terenuri și la alte resurse productive este esențială pentru realizarea egalității de gen, a securității alimentare și a politicilor eficace privind schimbările climatice. De asemenea, fetele și femeile din mediul rural trebuie sprijinite pentru a avea acces la credite și la resurse productive și sustinute în inițiativele lor antreprenoriale și în domeniul inovării. Consider că este important să recunoaștem rolul activ al femeilor din zonele rurale și contribuția acestora la economie în calitate de antreprenoare, directoare de întreprinderi familiale și promotoare ale dezvoltării sustenabile.

Tratatul de la Marrakesh: facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

Potrivit Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor, în Europa doar 5 % dintre cărțile publicate sunt disponibile într-un format accesibil pentru persoanele cu deficiențe de vedere, în timp ce în țările în curs de dezvoltare – în care trăiesc aproximativ 90 % dintre persoanele cu deficiențe de vedere – acest procentaj este de doar 1 %.
Tratatul de la Marrakesh , care a fost adoptat la 27 iunie 2013, face parte din setul de tratate internaționale privind drepturile de autor administrate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI). Obiectivul său principal este de a crea un ansamblu de limitări și excepții obligatorii în beneficiul nevăzătorilor, al persoanelor cu deficiențe de vedere și al celor cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.
Un „exemplar într-un format accesibil” este un exemplar realizat într-o manieră și formă alternativă față de formatul în care a fost publicată opera și care le permite beneficiarilor să aibă acces la operă în condiții la fel de confortabile ca și persoanele văzătoare.
Parlamentul și Consiliul au semnat directiva și regulamentul la 13 septembrie 2017. Salut decizia Consiliului de a încheia tratatul internațional. Acesta reprezintă încă un pas esențial către aplicarea integrală a acestui important act legislativ privind drepturile de autor.

Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

Funcționarea corectă și fără obstacole a unui spațiu de justiție în cadrul Uniunii, cu respectarea diferitelor sisteme de drept și tradiții juridice ale statelor membre este esențială pentru Uniune.
În vederea punerii în aplicare a acestor obiective, ar trebui consolidate drepturile persoanelor, în special ale copiilor, în cadrul procedurilor judiciare pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile judiciare și administrative și executarea hotărârilor în materie de dreptul familiei cu implicații transfrontaliere.
Temeiurile de competență în materia autorității părintești trebuie întotdeauna concepute în funcție de interesul superior al copilului și ar trebui să se aplice din această perspectivă.
Consider că reformarea Regulamentului Bruxelles IIa este indispensabilă, având în vedere numărul mare de cupluri internaționale și noile moduri de viață. Susțin propunerea de reformare care va permite evitarea a numeroase cazuri de confuzie și insecuritate juridică. Aceasta garantează respectarea drepturilor copiilor, aceștia fiind tratați cu respect și nu ca proprietatea părinților, a organizațiilor de sector sau a statelor membre însele.

Punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (A8-0406/2017 - Romana Tomc)

18-01-2018

Criza economică și financiară care a început în 2008 a dus la o creștere importantă a ratei șomajului. Rata șomajului în rândul tinerilor era de 15 % în 2008. În anul 2013 a atins un nivel record de 24 %. Tinerii s-au retras în număr tot mai mare de pe piața muncii, odată cu accentuarea crizei economice. Numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional a ajuns la 7,3 milioane în 2013. Majoritatea dintre ei este formată din populația cuprinsă între 15 și 24 de ani.
În România, țara pe care o reprezint în Parlamentul European, rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns în 2017 la cel mai ridicat nivel, 15,4 %. Este un procent alarmant.
Sper ca raportul referitor la punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor să creeze un cadru legislativ prin care statele membre să se angajeze că vor oferi tinerilor oferte de angajare, formare continuă, ucenicie sau stagiu de calitate.

Punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale (A8-0401/2017 - Nicola Danti)

18-01-2018

Serviciile reprezintă 71 % din PIB și 68 % din totalul locurilor de muncă, dar potențialul pieței unice a serviciilor rămâne în continuare neexploatat la maximum.
O reglementare inteligentă, justificată de apărarea obiectivelor legitime de interes public, poate avea efecte pozitive asupra pieței interne, asigurând un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și o mai bună calitate a serviciilor furnizate.
În conformitate cu Directiva 2005/36/CE, toate cerințele de la nivel național ar trebui să fie notificate și puse la dispoziția publicului în baza de date pentru profesiile reglementate, într-un limbaj clar și ușor de înțeles.
Subliniez faptul că statele membre trebuie să pună în aplicare pe deplin articolul 59 din Directiva 2005/36/CE și să își intensifice eforturile pentru a garanta o mai mare transparență a reglementărilor lor profesionale, ceea ce este esențial pentru mobilitatea specialiștilor în întreaga UE, deoarece nu se poate oferi o imagine completă a profesiilor reglementate la nivelul UE decât dacă toate statele membre furnizează informații complete.
Precizez că recomandările de reformă nu pot înlocui acțiunile de sancționare, iar Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, trebuie să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul în care identifică reglementări discriminatorii, nejustificate sau disproporționate.

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Am votat pozitiv pentru acest raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile pentru că energia regenerabilă reprezintă viitorul.
Energia provenită de la soare, energia eoliană, hidroelectrică, biomasa, aceste alternative protejează mediul înconjurător. Exploatarea acestor resurse generatoare de energie conduce către o serie de factori care ar îmbunătăți calitatea vieții și duc către diversificarea ofertei de energie. Implicit, reduc dependența de piețele combustibililor fosili, în special de petrol și gaze, vinovate de așa-numitul efect de seră.
Este necesar să se confere mai multă ambiție prezentei directive pentru ca Europa să își poată respecta angajamentul de a lupta împotriva schimbărilor climatice.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07F258
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F258
  1047 Brussels