Mihai ŢURCANU
 • Mihai
  ŢURCANU
 • Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
 • Membru
 • România Partidul Național Liberal
 • Data nașterii: 02 noiembrie 1975, Botoșani

Luări de cuvânt în plen

115

Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (dezbatere)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

13-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-13(21)

Produsele fertilizante cu marcaj CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (vot)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(5.7)

Produsele fertilizante cu marcaj CE (dezbatere)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Produsele fertilizante cu marcaj CE (dezbatere) (2)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

O-000029/2017: Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(15.1)

Interpelări majore (dezbatere)

18-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-18(16)

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

4

AVIZ referitor la diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică

ENVI
22-06-2018 ENVI_AD(2018)619208

AVIZ referitor la rolul regiunilor și orașelor în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice

ENVI
24-11-2017 ENVI_AD(2017)607983

AVIZ referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice

ENVI
13-07-2017 ENVI_AD(2017)604553

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea consumului de fructe și legume

11-04-2016 P8_DCL(2016)0034 Caducă

Detalii

Daniel BUDA , Viorica DĂNCILĂ , Cristian-Silviu BUŞOI , Norbert ERDŐS , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , Mihai ŢURCANU , Franc BOGOVIČ , Vladimir URUTCHEV , Marc TARABELLA , Hannu TAKKULA , Norica NICOLAI

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 142 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la Inițiativa europeană pentru miere la micul dejun și la Ziua Internațională a Albinelor

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Caducă

Detalii

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 224 - 12-07-2016

Întrebări scrise

9

Impunerea de taxe vamale de către SUA pentru oțel și aluminiu

29-05-2018 E-002904/2018 Comisia

Impunerea de taxe vamale de către SUA pentru oțel și aluminiu

03-05-2018 E-002476/2018 Comisia

Carne neconformă exportată în Europa

20-03-2018 P-001704/2018 Comisia

Legea nr. 150/2016 privind comercializarea produselor românești

02-09-2016 E-006666/2016 Comisia

Accesul cetățenilor europeni la informațiile de bază privind programele de finanțare

30-06-2016 E-005306/2016 Comisia

Exporturile de mere și pere din UE în SUA

27-01-2016 E-000666/2016 Comisia

Studiul IARC-OMS, cu privire la riscul cancerigen al cărnii roșii

12-11-2015 P-014684/2015 Comisia

Întrebări orale

3

Interpelare majoră - Incălcarea drepturilor fundamentale ale femeilor în Pakistan

30-05-2018 O-000058/2018 Comisia

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate

21-03-2017 O-000021/2017 Comisia

Interpelări

1

Incălcarea drepturilor fundamentale ale femeilor în Pakistan

30-05-2018 G-000005/2018 Comisia

Explicații scrise ale votului

98

Drepturile de autor în piața unică digitală (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Este necesar să se garanteze că autorii și titularii de drepturi sunt remunerați corespunzător pentru operele lor. În acest context susțin acest raport și am votat în favoarea lui. În prezenta propunere se prevăd măsuri menite să îmbunătățească poziția titularilor de drepturi de a negocia și de a fi remunerați pentru exploatarea conținutului lor de către servicii online care oferă acces la conținut încărcat de utilizatori
Internetul și-a consolidat rolul de principală piață pentru distribuirea și accesarea conținutului protejat prin drepturi de autor. Titularii de drepturi întâlnescînsă dificultăți atunci când încearcă să acorde licențe pentru drepturile lor și să fie remunerați pentru distribuirea online a operelor lor. Acest lucru ar putea pune în pericol dezvoltarea creativității europene și producția europeană de conținut creativ.

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Cetățenii din spațiul extracomunitar călătoresc liber în Europa, fără a avea nevoie de vize, fără a fi supuși unui control riguros.
În prezent, aproximativ 1,4 miliarde de persoane din circa 60 de țări din întreaga lume pot beneficia de regimul de călătorii fără viză în Uniunea Europeană. Astfel, UE devine cea mai primitoare destinație din lumea industrializată.
Numărul tot mai mare de atacuri teroriste și migrația neregulată cere un sistem de securitate eficient care să sporească siguranța cetățenilor din Uniunea Europeană însă într-un mod mai puțin strict și mai accesibil vizitatorilor decât regimul vizelor. Pentru o Europă mai sigură am votat în favoarea raportului care prevede un sistem european de autorizare privind călătoriile.

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

În martie 2018, Parlamentul European a identificat o serie de domenii prioritare pentru bugetul 2019 precum: creșterea, inovarea, competitivitatea, cetățenia, securitatea, lupta împotriva schimbărilor climatice, dezvoltarea resurselor de energie regenerabilă, migrația, dar nu în ultimul rând, tinerii.
Câteva programe care vor avea o majorare bugetară semnificativă, anume, Orizont 2020, Mecanismul pentru interconectarea Europei, în special Erasmus+, program care ar trebui să beneficieze de cel puțin dublarea finanțării. Combaterea șomajului, în special cel în rândul tinerilor trebuie să fie una din preocupările principale deoarece tinerii de astăzi reprezintă viitorul nostru.
Un alt aspect pe care doresc să-l menționez este legat de faptul că se ține cont de funcționarea corectă a politicilor europene regionale și de coeziune, de provocările economice confruntate de regiunile rămase în urmă, spre exemplu regiunea de nord-est a României. Din păcate se evidențiază în mod repetat deficiențe legate de eficiență și rezultate.
Am susținut raportul privind bugetul pentru anul 2019, un mandate pentru negocierile interinstituționale, deoarece consider că propunerea este echilibrată și sunt convins că negocierile se vor baza pe un dialog politic veritabil și ambele componente ale autorității bugetare se angajează să înceapă cât mai devreme negocierile.

Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Venezuela se confruntă cu o criză socială, economică și umanitară fără precedent. Se încalcă în mod repetat drepturile omului, democrației și statului de drept. Mai mult, este foarte grav faptul că nu exista acces la medicamente sau la servicii sociale și nivelul sărăciei este în continua creștere. Din păcate, toate aceste aspecte duc la un număr din ce în ce mai mare de pierderi de vieți omenești și crește numărul refugiaților și emigranților.
Alegerile din 20 mai 2018 au încălcat standardele internaționale nerespectând pluralismul politic, democrația, transparența și statul de drept. Prin urmare, Uniunea Europeană, împreună cu alte organisme democratice nu recunoaște alegerile și autoritățile instituite în urma procedeului nedemocratic.
Am votat pentru această rezoluție deoarece se adresează în mod insistent autorităților venezuelene să ia măsuri împotriva acestor deteriorări și solicită organizarea de noi alegeri în Venezuela în conformitate cu standardele internaționale democratice și subliniază că orice sancțiune adoptată va fi precisă și ireversibilă.

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

Consolidarea dimensiunii europene a alegerilor are ca scop principal încurajarea pentru o participare activă a cetățenilor, în așa fel încât funcționarea Parlamentului European să fie mai eficientă.
Printre elementele principale ale modificării Actului din 1976 privind alegerile membrilor Parlamentului European prin vot universal direct se numără următoarele: cetățenii vor fi din ce în ce mai conștienți de legătura dintre partidele și candidații naționali, alegerile europene vor fi mai accesibile prin posibilitatea de a introduce votul electronic și cel prin corespondență, acordarea dreptului de vot cetățenilor Uniunii care își au reședința în țări terțe.
Am votat pentru proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct deoarece, în contextul politic actual, primează democrația europeană și se deschide o cale progresivă cuprinzătoare a alegerilor europene.

Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (A8-0200/2018 - Deirdre Clune)

04-07-2018

Pentru a se asigura o finanțare sustenabilă a transporturilor și infrastructurii este utilă o plată echitabilă în funcție de categoria de vehicul care circulă pe drumurile UE. Obiectivul ce stă la baza prezentei propuneri este de a susține infrastructura pe termen lung și de a crea echitabilitate între transportatorii care circulă cu vehicule de mare tonaj și conducătorii de vehicule mici. Schimbările propuse concordă cu obiectivele stabilite de Cartea albă privind transporturile din 2011 3 , care solicita trecerea la aplicarea deplină a principiului „poluatorul plătește” și a principiului „utilizatorul plătește”, pentru a se asigura o finanțare mai sustenabilă a transporturilor și a infrastructurii.

Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate (A8-0187/2018 - Charles Goerens)

04-07-2018

No marriage should be legally entered into without the full and free consent of both parties, and by any person under a minimum age for marriage.
Child marriage is a global problem which cuts across countries, cultures and religions. Child brides can be found in all regions of the world, from the Middle East to Latin America, from Asia to Europe and from Africa to North America. Though, child marriage also affects boys, but to a much lesser extent than girls.
More than 750 million women have married before the age of 18, of whom 250 million were married before the age of 15. Moreover, a recent UNICEF report estimates that, in 2050, around 1.2 billion girls will have married before the age of 18.
I truly believe that empowerment of women and girls through education, social support and economic opportunities is a crucial tool to fight against these practices. EU needs to promote and protect equal rights for women and girls as regards access to education. I suggest the Member States should enforce penal law and to ratify the Istanbul Convention, also to work with law enforcement authorities and judicial systems in third countries.

Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Iordania privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (A8-0232/2018 - Claude Moraes)

04-07-2018

The report stresses the need for cooperation with Jordan in the field of law enforcement for the European Union’s security interests to be properly assessed and calls on the Commission to conduct a thorough impact assessment on this issue.
It is needed that onward transfers of information from the competent authorities of Jordan to other authorities in Jordan can only be allowed to fulfil the original purpose of the transfer by Europol and should always be communicated to the independent authority, the EDPS and Europol. To this end, an exhaustive list of the competent authorities in Jordan to which Europol can transfer data should be drawn up. Any modification to such a list that would replace or add a new competent authority would require a review of the international agreement.
I strongly consider that the level of protection resulting from the agreement should be essentially equivalent to the level of protection in EU law.

Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Maroc privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (A8-0238/2018 - Claude Moraes)

04-07-2018

Pentru sporirea securității Uniunii Europene și siguranța cetățenilor din UE, îmbunătățirea schimbului de informații și a acțiunilor operaționale cu Marocul este obligatorie.
Cooperarea cu Marocul este necesară în special pentru combaterea criminalității informatice, traficului de droguri, traficului de arme de foc și terorismul. Instabilitatea actuală din regiune, situația din Siria, reprezintă o reală amenințare la adresa Uniunii Europene.
Cooperarea cu autoritățile locale de aplicare a legii este esențială pentru abordarea acestor provocări.

Punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (A8-0192/2018 - Monica Macovei)

13-06-2018

Romania și Bulgaria reprezintă coridoare strategice pe flancul estic deschis traficului naval internațional, care face obiectul unor vulnerabilități la punctele de frontieră. Aceste țări securizează zona-tampon la intrarea în spațiul Schengen, având frontiere comune cu Turcia, Moldova, Ucraina, Serbia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.
S-a solicitat în repetate rânduri extinderea spațiului Schengen și includerea României și Bulgariei și s-a contat pe sprijinul Comisiei Europene pentru o decizie unanimă la nivel de Consiliu în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne pentru România și Bulgaria.
În contextul în care tocmai din iunie 2011 Parlamentul European a aprobat aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen, este important să se menționeze că acestea îndeplinesc toate condițiile necesare pentru aplicarea aquis-ului Schengen în domenii precum frontierele aeriene, frontierele terestre, cooperarea polițienească, protecția datelor, dispoziții legate de Sistemul de Informații Schengen (SIS), frontiere maritime și vize.
Am votat pentru acest raport deoarece subliniază importanța eliminării restricțiilor privind utilizarea SIS și a accesului României și Bulgariei la Sistemul de informații privind vizele (VIS) pentru asigurarea protecției frontierelor externe ale Uniunii și pentru a crește nivelul de securitate și va avea mai multă eficacitate în combaterea formelor grave de criminalitate și terorism.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07F258
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F258
  1047 Brussels