Mihai ŢURCANU
 • Mihai
  ŢURCANU
 • Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
 • Membru
 • România Partidul Național Liberal
 • Data nașterii: 02 noiembrie 1975, Botoșani

Luări de cuvânt în plen

110

O-000029/2017: Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(15.1)

Interpelări majore (dezbatere)

18-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-18(16)

Către o nouă organizare a pieței energiei (A8-0214/2016 - Werner Langen)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(5.14)

Strategia UE pentru încălzire și răcire (A8-0232/2016 - Adam Gierek)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(5.15)

Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(5.16)

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

2

AVIZ referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice

ENVI
13-07-2017 ENVI_AD(2017)604553

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea consumului de fructe și legume

11-04-2016 P8_DCL(2016)0034 Caducă

Detalii

Daniel BUDA , Viorica DĂNCILĂ , Cristian-Silviu BUŞOI , Norbert ERDŐS , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , Mihai ŢURCANU , Franc BOGOVIČ , Vladimir URUTCHEV , Marc TARABELLA , Hannu TAKKULA , Norica NICOLAI

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 142 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la Inițiativa europeană pentru miere la micul dejun și la Ziua Internațională a Albinelor

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Caducă

Detalii

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 224 - 12-07-2016

Întrebări parlamentare

6

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate

21-03-2017 O-000021/2017 Comisia

Legea nr. 150/2016 privind comercializarea produselor românești

02-09-2016 E-006666/2016 Comisia

Accesul cetățenilor europeni la informațiile de bază privind programele de finanțare

30-06-2016 E-005306/2016 Comisia

Exporturile de mere și pere din UE în SUA

27-01-2016 E-000666/2016 Comisia

Studiul IARC-OMS, cu privire la riscul cancerigen al cărnii roșii

12-11-2015 P-014684/2015 Comisia

Explicații scrise ale votului

23

Măsuri specifice de acordare a unei ajutor suplimentar statelor membre afectate de dezastre naturale (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)

13-06-2017

Dezastrele naturale au efecte devastatoare, mai ales că modalitățile de prevenire a acestora sunt de cele mai multe ori inoperante. Cutremurele care au avut loc recent în Italia au afectat regiuni însemnate, iar în urma acestora sunt necesare lucrări de reconstrucție pentru a ajuta cetățenii din zonă să aibă condiții decente de trai.
În acest sens, Uniunea Europeană contribuie prin asistență financiară prin Fondul de solidaritate al UE și Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) pentru sprijinirea reconstrucțiilor zonelor afectate de dezastre naturale majore.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece, chiar dacă se propun noi măsuri de asistență financiară suplimentară prin introducerea unei noi axe prioritare separate, mai mult, Comisia oferă un sprijin de cofinanțare de până la 100 % pentru proiectele FEDR și o măsură retroactivă de la data când a avut loc dezastrul, aceste acțiuni sunt considerate neutre din punct de vedere bugetar, rămânând în limitele alocării globale pentru perioada 2014-2020.

Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)

13-06-2017

Programul Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare din lume. Face parte din obiectivele Strategiei Europa 2020, care au fost create în mod special să compenseze situația de criză economică și care acordă un rol extrem de important dezindustrializării din Europa.
Societatea europeană se confruntă cu o schimbare de paradigmă în ceea ce privește interesele noastre. Chiar dacă Europa este regiunea în care se cuplează nivelul ridicat de dezvoltare economică și socială cu drepturi și libertăți civile, domeniul cercetării și inovării trebuie înțeles într-o formă în care avem nevoie ca știința să ne ajute să formăm o societate bazată pe cunoaștere durabilă. Cu toate acestea, pentru a repara decalajele dintre regiuni, trebuie să avem în vedere, pe lângă buget, capitalul uman și formarea avansată, infrastructura tehnologică și colaborarea dintre universități si mediul de afaceri.
Susțin acest raport, deoarece pune un accent deosebit pe importanța educației ca domeniu-cheie în cercetare și dezvoltare, mai ales în contextul soluțiilor la înlocuirea muncii manuale cu tehnologia, al problemelor societale noi cu care Europa se confruntă, dar și pe domeniul sănătății, finanțat corespunzător în cercetare și inovare.

Strategia UE privind Siria (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)

18-05-2017

De la cel de-al Doilea Război Mondial încoace conflictul din Siria este cea mai gravă criză umanitară cu care s-a confruntat omenirea.
Încălcările drepturilor fundamentale comise în mod sistematic asupra civililor sunt nenumărate: de la discriminarea care vizează civili, execuțiile extrajudiciare, tortură și rele tratamente, dispariții forțate, arestări arbitrare și în masă, pedepse colective, până la atacuri asupra personalului medical și blocarea accesului la alimente și apă.
Din păcate, comunitatea internațională nu poate interveni cu forțe militare în conflictul sirian, așa că numai o tranziție cu implicarea guvernului Assad poate, cred, să pună capăt conflictului.
Salut faptul că în urma conferinței de la Bruxelles din aprilie s-a convenit o abordare pentru rezolvarea crizei prin acordarea de asistență financiară suplimentară.
Am votat în favoarea rezoluției, deoarece sunt ferm convins că întreaga comunitate internațională trebuie să se implice mai activ în rezolvarea acestei crize, mai ales în contextul postconflict sirian și în procesul reconstrucției Siriei. E important, de asemenea, îndemnul către Rusia și Iran să-și exercite influența asupra regimului sirian, pentru a se ajunge la un compromis rezonabil.

Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen)

16-05-2017

Secolul XXI este și „secolul vitezei”, în care internetul joacă un rol esențial în viețile noastre, atât în spațiul personal, cât și în cel public. Planul de acțiune privind guvernarea electronică prezentat de Comisia Europeană este binevenit, stabilind obiective ambițioase pentru perioada următoare.
În acest context, este important de menționat faptul că toate sectoarele publice se confruntă cu provocări majore datorate transformării într-o societate digitală. Raportul de inițiativă dorește o trecere graduală a administrațiilor publice la tehnologia digitală pentru eficientizarea serviciilor publice care vin în ajutorul cetățenilor și întreprinderilor.
Aceste soluții trebuie să aibă în vedere și protejarea datelor cu caracter personal. Securitatea și încrederea sunt două concepte care trebuie să stea la baza oricărei măsuri suplimentare în ceea ce privește strategia modernă de guvernare electronică.
Mi-am exprimat votul în favoarea raportului de inițiativă referitor la Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020, deoarece consider că, pe de-o parte, s-ar simplifica într-un mod eficient și productiv sectorul public, iar pe de altă parte crearea unui portal digital unic ar facilita accesul cetățenilor și întreprinderilor la informații.

Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (A8-0175/2017 - Biljana Borzan)

16-05-2017

Risipa alimentară este mai complexă decât simpla dimensiune a problemei deșeurilor. Utilizarea eficientă a resurselor are prioritate pe agenda politică a UE, fiind luate în considerare politicile siguranței alimentare și informațiile referitoare la alimente, dar și aspecte ale politicilor economice, de cercetare și inovare, de mediu, din domeniul agriculturii, educației și politicii sociale.
Risipa alimentară are loc de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu alimente și toți actorii au responsabilitatea de a lua măsuri de prevenire și reducere a fenomenului. Ultimele estimări arată că 88 milioane de tone de alimente sunt risipite în UE în fiecare an, ceea ce generează 170 milioane tone de emisii CO2 și consumă 261 milioane tone de resurse.
Educația consumatorilor reprezintă un domeniu critic. Conform Eurobarometrului, consumatorii recunosc că au un rol de jucat în prevenirea risipei alimentare. Peste trei sferturi dintre europeni cred că fiecare consumator reprezintă unul dintre actorii implicați în prevenirea risipei alimentare.
Susțin acest raport, deoarece abordează problema de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și consum și analizează mijloacele și modalitățile politice și practice de a o reduce, fiind încurajată elaborarea soluțiilor inovatoare favorabile mediului privind gestionarea coproduselor și subproduselor din producția de alimente, depozitarea alimentelor, tehnologiile digitale și ambalarea.

Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țări terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: Ucraina (A8-0274/2016 - Mariya Gabriel)

06-04-2017

Am votat în favoarea eliminării obligativității vizelor de călătorie în statele Uniunii Europene pentru cetățenii Ucrainei. Este, în sfârșit, un gest de sprijin efectiv și de deschidere europeană față de încercatul popor ucrainean.
De dreptul la liberă circulație vor beneficia doar posesorii de pașapoarte biometrice, iar durata de ședere pe teritoriul UE este limitată la maxim 90 de zile la fiecare șase luni. Precizez că măsura este valabilă doar pentru turism, vizite de familie și afaceri și că nu se aplică Marii Britanii și Irlandei.
Anterior acestei eliminări, a fost modificat mecanismul de suspendare temporară a exceptării de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții unei țări terțe, astfel încât statele membre să poată notifica mai ușor circumstanțele care conduc la o eventuală suspendare, iar Comisia Europeană să poată să declanșeze mecanismul de suspendare din proprie inițiativă. Unul din cazurile în care va putea fi suspendată facilitatea legată de vize este prezența masivă a resortisanților dintr-o țară terță fără a avea acest drept. E o măsură de precauție care răspunde temerilor multor țări membre privind un eventual aflux de cetățeni ucraineni care nu vor respecta termenul de 90 de zile.

Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Am votat în favoarea rezoluției care stabilește condițiile forului europarlamentar pentru a aproba acordul de retragere a Marii Britanii din UE. Mă bucur că documentul are ca ax fundamental preocuparea pentru respectarea drepturilor cetățenilor – ale europenilor aflați pe teritoriul Marii Britanii, respectiv ale britanicilor aflați în țările UE-27. Parlamentul European solicită asigurarea, în procesul de negociere care începe, a unui tratament egal și corect pentru toți cetățenii ce ar putea să suporte implicațiile Brexit. În special în ceea ce privește semnificativa comunitate românească din Regatul Unit, cer autorităților britanice să se abțină de la orice limitare a libertății de circulație înainte de data retragerii din UE. Acest fapt ar echivala cu încălcarea dreptului Uniunii, după cum avertizează rezoluția votată. Din această fază, trebuie să acționăm, în cadrul și pe parcursul negocierilor Bruxelles-Londra, pentru ca viitoarea relație bilaterală să aibă la bază respectarea obligațiilor deja asumate. Adică, în ceea ce-i privește pe românii aflați pe teritoriul britanic, asigurarea drepturilor pe care le dobândesc din momentul stabilirii până la data retragerii depline a Marii Britanii din UE. Cred că, pe bază de reciprocitate, este fezabilă obținerea acestei protecții juridice pentru conaționalii noștri.

Uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)

04-04-2017

Uleiul de palmier a devenit unul din cele mai folosite uleiuri din lume, mai ales în ultimii 20 de ani, fiind cauza devastării pe scară largă a diverselor ecosisteme din regiunea tropicelor. Mai mult, din această cauză, insulele Sumatra și Borneo din Indonezia au intrat în istorie ca exemple ale celei mai rapide despăduriri din istoria omenirii.
În acest context, trebuie să avem în vedere faptul că 46 % din totalul uleiului de palmier importat de Uniunea Europeană provine din producția de biocombustibili necesitând utilizarea a aproape unui milion de hectare de teren tropical. Uniunea Europeană trebuie să combată impactul asupra mediului pe care îl are producția nesustenabilă de ulei de palmier, mai ales în Asia de sud-est.
Am susținut rezoluția referitoare la uleiul de palmier și defrișarea pădurilor deoarece Comisia trebuie să ia măsuri urgente pentru a elimina gradual până-n 2020 utilizarea uleiului de palmier în biocombustibili, iar introducerea uleiului de palmier pe piața Uniunii Europene va trebui să se facă în baza unei scheme unice de certificare.

Proiect de recomandare în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (B8-0177/2017)

04-04-2017

Proiectul de rezoluție legislativă referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective se referă la remedierea problemelor prin verificarea producătorilor auto și acoperirea lacunelor legislative care să poată preveni alte teste false privind emisiile, aplicând, totodată, legislația privind protecția calității aerului.
La începutul anului, comisia de anchetă a Parlamentului European privind măsurătorile emisiilor în sectorul auto a finalizat un raport după un an de anchetă și a propus un set de recomandări. S-a ajuns la concluzia că, deși Comisia și statele membre erau la curent de acum 10 ani cu faptul că emisiile de oxid de nitrogen de la mașinile diesel diferă între testele de laborator și condițiile reale de trafic, nu au acționat din timp pentru a proteja calitatea aerului și sănătatea publică.
Am votat în favoarea raportului deoarece regulile Uniunii în acest domeniu trebuie să fie clarificate și adoptate rapid, mai mult, Uniunea Europeană trebuie să supravegheze îndeaproape aprobarea tipurilor de autovehicule.
Condamn abordarea neprincipială a colegilor britanici, care au blocat adoptarea recomandării din considerente conjuncturale, străine acestei teme.

Diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)

16-03-2017

Propunerea de proiect de regulament a Comisiei referitoare la instituirea unui sistem al Uniunii pentru autocertificare cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat propune un set de soluții prin care se impune întreprinderilor care importă aceste metale și minereuri să evite cauzarea de prejudicii pe teren prin monitorizarea și administrarea achizițiilor și vânzărilor.
În acest sens, Uniunea Europeană dorește să contribuie la eforturile internaționale de a soluționa probleme din țările bogate în resurse, dar care sunt vulnerabile din cauza conflictelor armate.
Am votat în favoarea acestei propuneri de regulament deoarece s-au depus amendamente pentru a eficientiza lanțul de aprovizionare și se ține seama de orientările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind diligența necesară în acest context, având în vedere și articolul 1502 din Legea adoptată de Statele Unite pentru reforma Wall Street și protecția consumatorilor.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07F258
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F258
  1047 Brussels