Edward CZESAK : Prima pagină 

Vicepreședinte 

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

Membru supleant 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

Activităţi recente 

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact