Alexandra GEESE : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru bugete 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația pentru relațiile cu Irak 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Activităţi recente 

Contact