Marc BOTENGA : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Activităţi recente 

Contact