Erika MANN : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Germania)

Președintă 

 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru comerț internațional
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Conferința președinților de delegație
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru comerț internațional
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru comerț internațional
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană
 • 24-05-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru control bugetar
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru control bugetar
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru control bugetar
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 14-03-2007 / 23-05-2007 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la un parteneriat strategic UE-Mexic  
- INTA_AD(2009)416285 -  
-
INTA 
AVIZ privind politica Chinei și efectele ei asupra Africii  
- INTA_AD(2008)398649 -  
-
INTA 
AVIZ privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase  
- ITRE_AD(2007)391967 -  
-
ITRE 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind marcajul de origine al produselor de tăiat europene  
- P6_DCL(2007)0072 - Caducă  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Catherine GUY-QUINT , Linda McAVAN , Richard CORBETT , Erika MANN  
Data deschiderii : 03-09-2007
Data limită : 03-12-2007
Numărul de semnatari : 169 - 04-12-2007
Declaraţie scrisă on the future of the European textile industry EN  
- P6_DCL(2004)0047 - Caducă  
Johan VAN HECKE , Robert STURDY , Zuzana ROITHOVÁ , Erika MANN , Ignasi GUARDANS CAMBÓ  
Data deschiderii : 11-11-2004
Data limită : 11-02-2005
Numărul de semnatari : 79 - 11-02-2005

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.