Maria Gabriela ZOANĂ : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Membră 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Activităţi recente 

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2019 EN  
- REGI_AD(2019)631920 -  
-
REGI 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg)  
 
Explicații scrise ale votului 
Evaluarea tehnologiilor medicale (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz)  
 
Explicații scrise ale votului 
Maria Gabriela ZOANĂ  
Maria Gabriela ZOANĂ 

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Contact