Maria Gabriela ZOANĂ : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Membră 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Activităţi recente 

Legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda)  
 
Explicații scrise ale votului 
Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong)  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact