Romeo FRANZ : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membru

Partide naţionale 

  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Germania)

Membru 

  • 03-07-2018 / 09-09-2018 : Comisia specială pentru combaterea terorismului
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Israel

Membru supleant 

  • 03-07-2018 / 02-09-2018 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă
  • 10-07-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru cultură și educație

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2017  
- LIBE_AD(2019)630584 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2017  
- LIBE_AD(2019)630579 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2017  
- LIBE_AD(2019)630581 -  
-
LIBE 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
AVIZ cu privire la blockchain: o politică comercială orientată spre viitor  
- LIBE_AD(2018)626922 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Contact