Sara SKYTTEDAL : Prima pagină 

Președintă 

Delegația pentru relațiile cu Irak 

Membră 

CPDE  
Conferința președinților de delegație 
Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria 

Activităţi recente 

Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SV  
 
Explicații scrise ale votului 
Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a Uniunii (B9-0091/2020) SV  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact