Katrin LANGENSIEPEN : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Membră 

Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri externe 
Delegația pentru relațiile cu Israel 

Contact