Özlem DEMIREL : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Subcomisia pentru securitate și apărare 

Membră 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri externe 

Activităţi recente 

Contact