Petra DE SUTTER : Prima pagină 

Președintă 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

Membră 

CPCO  
Conferința președinților de comisie 
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina 
Delegația pentru relațiile cu India 

Activităţi recente 

Contact