Caroline ROOSE : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Comisia pentru pescuit 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare 
Delegația pentru relațiile cu Palestina 

Activităţi recente 

Contact