Benoît BITEAU : Prima pagină 

Vicepreședinte 

Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină 

Membru 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare 
Comisia pentru pescuit 

Activităţi recente 

Contact