Nikolaj VILLUMSEN : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Activităţi recente 

Contact