Catherine ROWETT : a 9-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membră

Partide naţionale 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Regatul Unit)

Membru 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru afaceri externe
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Membru supleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru transport și turism
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Subcomisia pentru drepturile omului
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declarație de bună conduită