Elena KOUNTOURA : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru transport și turism 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 

Contact