Ellie CHOWNS : a 9-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membră

Partide naţionale 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Regatul Unit)

Membru 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru comerț internațional
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Membru supleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru dezvoltare
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația pentru relațiile cu India

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive  
- DEVE_AD(2020)643137 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2018  
- DEVE_AD(2020)643144 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte  
- DEVE_AD(2019)641171 -  
-
DEVE 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declarație de bună conduită