Clare DALY : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu Afganistan 

Membru supleant 

Comisia pentru transport și turism 
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia 

Activităţi recente 

Contact