Silvia MODIG : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud 

Membru supleant 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Activităţi recente 

Contact