Mick WALLACE : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Subcomisia pentru securitate și apărare 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri externe 
Delegația pentru relațiile cu Iran 
Delegația pentru relațiile cu Afganistan 

Activităţi recente 

Contact