Richard HOWITT : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Regatul Unit)

Vicepreședinte 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud

Membru 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Comisia pentru afaceri externe
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Subcomisia pentru drepturile omului
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud

Membru supleant 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Subcomisia pentru securitate și apărare
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 194 și articolul 162 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 52a

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 53, articolul 54, anexa V

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, îndeosebi a observațiilor finale ale Comitetului Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 205a

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de aderare la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului din 2010 privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea socială a întreprinderilor  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la sectorul privat și la dezvoltare  
- AFET_AD(2015)552030 -  
-
AFET 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 123, articolul 128, articolul 130b, articolul 135

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 128

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 130, anexa II

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind lipsa de centre de îngrijire adecvate care să se ocupe de copii cu handicap după programul școlar în UE  
- P8_DCL(2015)0009 - Caducă  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Data deschiderii : 09-03-2015
Data limită : 09-06-2015
Numărul de semnatari : 175 - 10-06-2015

Declarații 

Declaraţie de interes financiar