Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Regatul Unit
 • Data nașterii: 05 aprilie 1961, Reading

Grupuri politice

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Grupul Parlamentar al Paridului Socialist European - Membru
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Grupul Parlamentar al Paridului Socialist European - Membru
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membru
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Regatul Unit)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Regatul Unit)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Regatul Unit)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Regatul Unit)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Regatul Unit)

Vicepreședinte

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Comisia pentru politică regională
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud

Membru

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Comisia pentru politică regională
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegația pentru relațiile cu America de Sud
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegația pentru relațiile cu America de Sud
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegația pentru relațiile cu America de Sud
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegația pentru relațiile cu țările din America de Sud și cu MERCOSUR
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegația pentru relațiile cu țările din America de Sud și cu MERCOSUR
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Parlamentară Paritară a acordului încheiat între statele din Africa, Caraibe și Pacific și Uniunea Europeană (ACP-UE)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Parlamentară Paritară a acordului încheiat între statele din Africa, Caraibe și Pacific și Uniunea Europeană (ACP-UE)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Comisia pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună și politica de apărare
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru afaceri externe
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru afaceri externe
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru afaceri externe
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Comisia pentru afaceri externe
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud

Membru supleant

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Comisia pentru afaceri economice și monetare și pentru politica industrială
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Comisia temporară privind presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu Afganistan
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Activități parlamentare în plen - a șaptea legislatură

Luări de cuvânt în plen

149

Libertățile religioase și diversitatea culturală (dezbatere)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Situația din Iran (dezbatere)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

Prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (dezbatere)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Turcia (dezbatere)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Situația din Ucraina (dezbatere)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Utilizarea dronelor înarmate (dezbatere)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Rapoarte în calitate de raportor

2

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

3

Avize în calitate de raportor pentru aviz

3

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

AVIZ referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

AVIZ referitor la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

2

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

AVIZ referitor la politica industrială spațială a UE – Valorificarea potențialului de creștere economică în sectorul spațial

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Propuneri de rezoluţie

170

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Pakistan: cazuri de persecuție recente

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Propunere comună de rezoluţie referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Propunere comună de rezoluţie referitoare la securitate și traficul de ființe umane în Sinai

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

3

Declaraţie scrisă privind importanța dimensiunii globale a combaterii conținuturilor online care ilustrează abuzuri sexuale împotriva copiilor

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Caducă

Detalii

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Data deschiderii : 15-04-2013
Data limită : 15-07-2013
Numărul de semnatari : 132 - 15-07-2013

Declaraţie scrisă privind un sistem voluntar de etichetare în format Braille pe ambalajele produselor industriale

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Adoptată

Detalii

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Data deschiderii : 23-03-2011
Data limită : 23-06-2011
Data adoptării : 23-06-2011
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P7_TA(2011)0299
Numărul de semnatari : 447 - 23-06-2011

Declaraţie scrisă privind asumarea răspunderii pentru Holocaust

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Caducă

Detalii

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Data deschiderii : 08-02-2010
Data limită : 20-05-2010
Numărul de semnatari : 120 - 20-05-2010

Întrebări parlamentare

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Comisia

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Comisia

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Comisia

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Comisia

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Comisia

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Comisia

Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est

19-04-2012 O-000104/2012 Comisia

Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est

19-04-2012 O-000103/2012 Consiliul

  Temporary Agency Workers Directive

02-12-2011 E-011726/2011 Comisia

Activităţi parlamentare în plen - a şasea legislatură

Luări de cuvânt în plen

127

Raport anual privind drepturile omului în lume în 2008 (dezbatere)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(11)

Situaţia umanitară a rezidenţilor din taberele de refugiaţi din Ashraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Explicaţii privind votul

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - RAPORT conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind neproliferarea și viitorul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP)

Noul acord UE-Rusia (dezbatere)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Explicaţii privind votul

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - RAPORT conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind prioritățile Uniunii Europene pentru cea de a 64-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

Viitorul industriei automobile (dezbatere)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Rapoarte în calitate de raportor

2

RAPORT privind responsabilitatea socială corporativă: un nou parteneriat

EMPL
21-12-2006 A6-0471/2006

  REPORT Report on the Annual Report on Human rights in the World 2005 and the EU's Policy on the matter

AFET
02-05-2006 A6-0158/2006

Propuneri de rezoluţie

15

PROPUNERE DE REZOLUȚIE COMUNĂ referitoare la situația din Fâșia Gaza

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la Caşmir

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE privind situaţia din Fâşia Gaza

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the seventh session of the United Nations Human Rights Council (UNHRC)

18-02-2008 B6-0101/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Gaza

13-02-2008 B6-0069/2008

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE privind cazul jurnalistului BBC Alan Johnston

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Declaraţii scrise

5

Declaraţie scrisă privind Columbia și acordul comercial preferențial SPG Plus

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Caducă

Detalii

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Data deschiderii : 20-10-2008
Data limită : 05-02-2009
Numărul de semnatari : 138 - 09-02-2009

Declaraţie scrisă privind discriminarea și instituționalizarea copiilor cu handicap în Uniunea Europeană

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Caducă

Detalii

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Data deschiderii : 09-04-2008
Data limită : 15-07-2008
Numărul de semnatari : 213 - 10-07-2008

Declaraţie scrisă privind „dis“criminarea şi excluderea socială a copiilor „dis“

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Adoptată

Detalii

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Data deschiderii : 18-06-2007
Data limită : 25-10-2007
Data adoptării : 13-11-2007
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P6_TA(2007)0506
Numărul de semnatari : 432 - 25-10-2007

  Written declaration on the French National Assembly’s adoption of a law criminalising denial of the ‘Armenian genocide of 1915’

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Caducă

Detalii

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Data deschiderii : 13-11-2006
Data limită : 23-02-2007
Numărul de semnatari : 38 - 23-02-2007

  Written declaration on rheumatic diseases

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Adoptată

Detalii

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Data deschiderii : 05-07-2005
Data limită : 05-10-2005
Data adoptării : 13-10-2005
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P6_TA(2005)0389
Numărul de semnatari : 406 - 05-10-2005

Întrebări parlamentare

31

  Availability of impartial advice on driving and vehicle choice for disabled people in Europe

30-06-2008 E-3918/2008 Consiliul

  Child labour

29-05-2008 E-3220/2008 Comisia

Deținuții palestinieni din închisorile israeliene

15-04-2008 O-0041/2008 Comisia

Deţinuţii palestinieni din închisorile israeliene

15-04-2008 O-0040/2008 Consiliul

  Renewal of the regulation on GSP+ status for beneficiary countries

07-04-2008 H-0248/2008 Consiliul

  The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

02-04-2008 H-0240/2008 Comisia

  Reduced VAT rates on audio books for blind people

06-03-2008 E-1571/2008 Comisia

  Ensuring victims' rights in Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Comisia

  Revision of the Copyrights Directive

12-12-2007 P-6415/2007 Comisia

  Urban Transport Green Paper

28-09-2007 E-4906/2007 Comisia

Activităţi parlamentare în plen - a cincea legislatură

Luări de cuvânt în plen

103

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

  Human rights in 2003 and EU policy

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

  Political Dialogue and Cooperation Agreements with Central America and the Andean Community

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

  Enlargement / Candidate countries (continuation)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

  Question Time (Commission)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

  EU policy towards South Caucusus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

  Vote (continuation)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

  Question Time (Commission)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

  EU-UN relations

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Rapoarte în calitate de raportor

2

Propuneri de rezoluţie

14

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

31-03-2004 RC-B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

29-03-2004 B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

31-01-2002 B5-0036/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

  MOTION FOR A RESOLUTION on the meeting of the UN Human Rights Committee

14-02-2000 B5-0126/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on protection for volunteer and humanitarian workers

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

2

  Written declaration on the rights of deafblind people

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Adoptată

Detalii

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Data deschiderii : 12-01-2004
Data limită : 12-04-2004
Data adoptării : 01-04-2004
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P5_TA(2004)0277
Numărul de semnatari : 323 - 01-04-2004

  Written declaration on non-discrimination towards the state of health of disabled persons

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Caducă

Detalii

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Data deschiderii : 28-11-2001
Data limită : 28-02-2002
Numărul de semnatari : 111 - 28-02-2002

Întrebări parlamentare

97

  Mid-term review of the sugar regime

26-02-2004 H-0126/2004 Comisia

  The Baku-Ceyhan pipeline

26-01-2004 H-0038/2004 Comisia

  Support for the UN Working Group on Indigenous Peoples

26-01-2004 H-0037/2004 Consiliul

  Peace process in Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Comisia

  Multi-annual strategic Programme for EU external relations

16-12-2003 H-0834/2003 Consiliul

  Paying for our promise to end poverty

12-11-2003 O-0071/2003 Comisia

  Annual report on Turkey

23-10-2003 E-3249/2003 Comisia

  Imposition of value added tax on aids and equipment for independent living by people with disabilities

07-10-2003 H-0613/2003 Comisia

Declarații (a şaptea legislatură)