Hubert PIRKER : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 31-03-2011 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 31-03-2011 / 30-06-2014 : Österreichische Volkspartei (Austria)

Membru 

 • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru transport și turism
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru transport și turism
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Membru supleant 

 • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 06-04-2011 / 30-06-2013 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Croația
 • 06-04-2011 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 08-07-2013 / 08-10-2013 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice  
- TRAN_AD(2012)494831 -  
-
TRAN 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar