Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
 • Membră
 • Slovacia Kresťanskodemokratické hnutie
 • Data nașterii: 07 iunie 1948, Zürich

Vicepreședintă

 • DCAR Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE

Membră

 • DEVE Comisia pentru dezvoltare
 • ITRE Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • FEMM Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • DACP Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

 • DMAG Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
 • DMED Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Activităţi recente

 • Návrh zákona o posudzovaní vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, ktorý dnes predstavila SNS, je inšpirovaný iniciatívou KDH z roku 2015. Fandím tejto iniciatíve SNS, pretože potvrdzuje správnosť kresťanskodemokratickej politiky zameranej na podporu rodiny. Ja sama k takémuto opatreniu vyzývam prinajmenšom už od roku 2012. Viac v tlačovej správe: http://bit.ly/2Cf5TFl
  22/02/2018 21:38 - facebook
 • Dnes sme vo výbore pre priemysel, výskum a energetiku hlasovali okrem iného aj o stanovisku k správe o boji proti odolnosti baktérií voči antibiotikám. Podporilo ho celé spektrum politických skupín vo výbore. Teší ma to o to viac, že sa mi podarilo presadiť aj všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré som podala ako tieňová spravodajkyňa. Mnohé štúdie potvrdzujú, že rezistencia baktérii na dnes dostupné antibiotika stúpa. Pokiaľ sa tento trend nezvráti, tak podľa niektorých odhadov môže v roku 2050 zomrieť na infekčné ochorenia až 10 miliónov ľudí na celom svete. Preto potrebujeme ucelenú stratégiu nielen u nás v EÚ, ale aj na globálnej úrovni. Zavedením lepších hygienických štandardov v zdravotníckych zariadeniach a informovanosťou verejnosti a medicínskej obce o správnom užívaní antibiotík dokážeme zvrátiť nárast prípadov rezistencie. Častokrát totiž stačí veľmi málo k tomu, aby sme sa vyhli nadmernému užívaniu antibiotík, ktoré je jednou z hlavných príčin rastúcej odolnosti baktérií. No zároveň je potrebné podporiť vývoj nových liekov, ktoré budú účinné aj v prípadoch, kedy dnes známe antibiotiká zlyhávajú.
  21/02/2018 21:35 - facebook
 • Dnes sme na parlamentnom výbore pre práva žien hlasovali o iniciatívnej správe o rovnosti medzi mužmi a ženami v európskych médiách. V záverečnom hlasovaní som žiaľ nakoniec túto správu nemohla podporiť, pretože sa do nej dostali pozmeňujúce návrhy, ktoré nerešpektovali právomoci členských štátov. Výbor ju však väčšinou hlasov aj tak schválil a posunul do pléna. Snáď tam sa nám podarí túto správu ešte opraviť tak, aby som za ňu mohla hlasovať s čistým svedomím aj ja.
  20/02/2018 22:16 - facebook
 • Tento týždeň bude výbor EP pre priemysel a výskum hlasovať o svojom stanovisku k Akčnému plánu k mikrobiálnej rezistencii, ktorá sa stala vážnym celosvetovým problémom.
  19/02/2018 21:35 - facebook
 • Pred rokom zomrel významný americký filozof so slovenskými koreňmi Michael Novak, ktorý stál svojou podporou pri vzniku Kolégia Antona Neuwirtha. Bol katolíckym teológom, spisovateľom a diplomatom. Je autorom desiatok kníh, z ktorých spomeniem aspoň dve: Duch demokratického kapitalizmu a Boha nikto nevidí, ktoré má veľmi oslovili. V roku 1994 získal prestížnu Templetonovu cenu za mimoriadny príspevok na zdôraznenie duchovného rozmeru života. Denník Postoj ponúka hodnotný článok o tomto zaujímavom mužovi. S úctou spomíname, Michael Novak.
  17/02/2018 17:51 - facebook

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels