Simon BUSUTTIL
  • Simon
    BUSUTTIL
  • Malta
  • Născut la 21 martie 1969, Attard

Luări de cuvânt în plen

102

Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (dezbatere)

11-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-11(21)

Încălcări ale normelor Schengen (dezbatere)

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(12)

Combaterea homofobiei în Europa (dezbatere)

22-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-22(11)

Tabloul de bord al pieţei interne (dezbatere)

21-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-21(14)

Tabloul de bord al pieţei interne (dezbatere) (2)

21-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-21(14)

Descărcarea de gestiune 2010 (dezbatere)

10-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-10(9)

Rezultatele vizitei delegaţiei LIBE în Sicilia şi Lampedusa (dezbatere)

09-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-09(18)

Rapoarte în calitate de raportor

9

RAPORT referitor la Tabloul de bord al pieței interne

IMCO
03-05-2012 A7-0153/2012

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

2

Avize în calitate de raportor pentru aviz

12

AVIZ referitor la clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale

LIBE
15-10-2012 LIBE_AD(2012)496413

AVIZ cele douăzeci de preocupări principale ale cetățenilor și ale întreprinderilor din Europa cu privire la piața unică

PETI
03-05-2012 PETI_AD(2012)483750

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Protecția Datelor aferent exercițiului financiar 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478348

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) aferent exercițiului financiar 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478346

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478342

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2009

LIBE
02-03-2011 LIBE_AD(2011)454530

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) aferent exercițiului financiar 2009

LIBE
02-03-2011 LIBE_AD(2011)454526

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454531

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454529

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454528

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

2

AVIZ referitor la Raportul privind cetățenia UE în 2010: Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE

IMCO
25-01-2012 IMCO_AD(2012)473707

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

IMCO
16-06-2011 IMCO_AD(2011)462912

Propuneri de rezoluţie

47

Propunere comună de rezoluţie referitoare la combaterea homofobiei în Europa

22-05-2012 RC-B7-0234/2012

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea homofobiei în Europa

21-05-2012 B7-0234/2012

Propunere comună de rezoluţie referitoare la abordarea epidemiei de diabet din UE

12-03-2012 RC-B7-0145/2012

Propunere de rezoluţie referitoare la abordarea epidemiei de diabet din UE (2011/2911(RSP))

07-03-2012 B7-0147/2012

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situaţia din Siria

15-02-2012 RC-B7-0068/2012

Propunere de rezoluţie referitoare la situaţia din Siria (2012/2543(RSP))

13-02-2012 B7-0070/2012

Propunere de rezoluţie referitoare la situaţia din Ungaria (2012/2511(RSP))

08-02-2012 B7-0050/2012/rev. 1

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă privind exportul substanțelor utilizate la executarea pedepselor capitale în țările terțe

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Caducă

Detalii

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Data deschiderii : 06-06-2011
Data limită : 06-10-2011
Numărul de semnatari : 168 - 06-10-2011

Declaraţie scrisă privind eforturile Uniunii de combatere a corupţiei

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Adoptată

Detalii

Monica Luisa MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Data deschiderii : 18-01-2010
Data limită : 06-05-2010
Data adoptării : 18-05-2010
Text adoptat : P7_TA(2010)0176 (lista semnatarilor poate fi accesată prin intermediul unui link introdus în textul adoptat)
Numărul de semnatari : 397 - 07-05-2010

Întrebări parlamentare

139

  Free movement of workers - DNA analysts in the UK

13-11-2012 E-010367/2012

  Marking requirements for historic firearms

04-10-2012 E-008913/2012

  EU Distribution Key for migration

03-10-2012 E-008905/2012

  Readmission agreements with third countries

01-10-2012 E-008791/2012

  Maltese language translators - shortage of permanent officials

01-10-2012 E-008790/2012

Pierderile de vieţi omeneşti din Marea Mediterană - cine este responsabil?

05-09-2012 O-000156/2012

Pierderile de vieți omenești din Marea Mediterană - cine este responsabil?

05-09-2012 O-000155/2012

Revizuirea cadrului curent privind păstrarea datelor

04-09-2012 O-000154/2012/rev.1

Europarl TV