Simon BUSUTTIL

Grupuri politice

 • 20.07.2004 / 30.08.2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru
 • 31.08.2004 / 13.07.2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru al Biroului
 • 14.07.2009 / 05.04.2013 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naţionale

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 05.04.2013 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Vicepreședinte

 • 20.09.2004 / 13.03.2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia)
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia)

Membru

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Comisia pentru bugete
 • 15.09.2004 / 19.09.2004 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia)
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană
 • 21.02.2005 / 14.01.2007 : Comisia pentru control bugetar
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru control bugetar
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru bugete
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru petiții
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru bugete
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru petiții
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 16.09.2009 / 05.04.2013 : Delegația pentru relațiile cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Kosovo
 • 19.01.2012 / 05.04.2013 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 19.01.2012 / 05.04.2013 : Comisia pentru petiții
 • 28.03.2012 / 05.04.2013 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani

Membru supleant

 • 22.07.2004 / 20.02.2005 : Comisia pentru control bugetar
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Comisia temporară privind provocările politice și resursele bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Comisia temporară privind presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Europa de Sud-Est
 • 16.07.2009 / 01.06.2010 : Comisia pentru pescuit
 • 16.09.2009 / 05.04.2013 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 16.09.2009 / 05.04.2013 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 02.06.2010 / 18.01.2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 19.01.2012 / 05.04.2013 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Activități parlamentare în plen - a șaptea legislatură

Luări de cuvânt în plen

102

Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (dezbatere)

11-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-11(21)

Încălcări ale normelor Schengen (dezbatere)

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(12)

Combaterea homofobiei în Europa (dezbatere)

22-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-22(11)

Tabloul de bord al pieţei interne (dezbatere)

21-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-21(14)

Tabloul de bord al pieţei interne (dezbatere) (2)

21-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-21(14)

Descărcarea de gestiune 2010 (dezbatere)

10-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-10(9)

Rezultatele vizitei delegaţiei LIBE în Sicilia şi Lampedusa (dezbatere)

09-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-09(18)

Rapoarte în calitate de raportor

9

RAPORT referitor la Tabloul de bord al pieței interne

IMCO
03-05-2012 A7-0153/2012

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

2

Avize în calitate de raportor pentru aviz

12

AVIZ referitor la clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale

LIBE
15-10-2012 LIBE_AD(2012)496413

AVIZ cele douăzeci de preocupări principale ale cetățenilor și ale întreprinderilor din Europa cu privire la piața unică

PETI
03-05-2012 PETI_AD(2012)483750

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Protecția Datelor aferent exercițiului financiar 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478348

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) aferent exercițiului financiar 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478346

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478342

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2009

LIBE
02-03-2011 LIBE_AD(2011)454530

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) aferent exercițiului financiar 2009

LIBE
02-03-2011 LIBE_AD(2011)454526

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454531

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454529

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454528

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

2

AVIZ referitor la Raportul privind cetățenia UE în 2010: Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE

IMCO
25-01-2012 IMCO_AD(2012)473707

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

IMCO
16-06-2011 IMCO_AD(2011)462912

Propuneri de rezoluţie

47

Propunere comună de rezoluţie referitoare la combaterea homofobiei în Europa

22-05-2012 RC-B7-0234/2012

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea homofobiei în Europa

21-05-2012 B7-0234/2012

Propunere comună de rezoluţie referitoare la abordarea epidemiei de diabet din UE

12-03-2012 RC-B7-0145/2012

Propunere de rezoluţie referitoare la abordarea epidemiei de diabet din UE (2011/2911(RSP))

07-03-2012 B7-0147/2012

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situaţia din Siria

15-02-2012 RC-B7-0068/2012

Propunere de rezoluţie referitoare la situaţia din Siria (2012/2543(RSP))

13-02-2012 B7-0070/2012

Propunere de rezoluţie referitoare la situaţia din Ungaria (2012/2511(RSP))

08-02-2012 B7-0050/2012/rev. 1

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă privind exportul substanțelor utilizate la executarea pedepselor capitale în țările terțe

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Caducă

Detalii

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Data deschiderii : 06-06-2011
Data limită : 06-10-2011
Numărul de semnatari : 168 - 06-10-2011

Declaraţie scrisă privind eforturile Uniunii de combatere a corupţiei

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Adoptată

Detalii

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Data deschiderii : 18-01-2010
Data limită : 06-05-2010
Data adoptării : 18-05-2010
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P7_TA(2010)0176
Numărul de semnatari : 397 - 07-05-2010

Întrebări parlamentare

138

Pregătirea forțelor de poliție ale Uniunii Europene - Menținerea CEPOL ca agenție independentă

20-12-2012 E-011666/2012 Comisia

  Free movement of workers - DNA analysts in the UK

13-11-2012 E-010367/2012 Comisia

  Marking requirements for historic firearms

04-10-2012 E-008913/2012 Comisia

  EU Distribution Key for migration

03-10-2012 E-008905/2012 Comisia

  Readmission agreements with third countries

01-10-2012 E-008791/2012 Comisia

  Maltese language translators - shortage of permanent officials

01-10-2012 E-008790/2012 Comisia

Pierderile de vieţi omeneşti din Marea Mediterană - cine este responsabil?

05-09-2012 O-000156/2012 Comisia

Pierderile de vieți omenești din Marea Mediterană - cine este responsabil?

05-09-2012 O-000155/2012 Consiliul

Revizuirea cadrului curent privind păstrarea datelor

04-09-2012 O-000154/2012/rev.1 Comisia

Activităţi parlamentare în plen - a şasea legislatură

Luări de cuvânt în plen

92

Explicaţii privind votul

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(7)

A6-0251/2009 - RAPORT referitor la o politică comună de imigrare pentru Europa: principii, acţiuni si instrumente

Explicaţii privind votul

11-03-2009 P6_CRE(2009)03-11(6)

A6-0066/2009 - RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

Explicaţii privind votul

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0050/2009 - RAPORT referitor la viitorul sistemului european comun de azil

Explicaţii privind votul

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0064/2009 - RAPORT referitor la integritatea jocurilor de noroc online

Sistemul european comun de azil (dezbatere)

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(19)

Accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (A6-0459/2008, Marco Cappato) (vot)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(5)

A6-0479/2008 - RAPORT referitor la situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în perioada 2004–2008

Rapoarte în calitate de raportor

2

Avize în calitate de raportor pentru aviz

3

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008­2013 prin încetarea finanțării anumitor acțiuni comunitare și modificarea limitei de finanțare a acestora

BUDG
23-04-2009 BUDG_AD(2009)423815

AVIZ privind revizuirea „Instrumentului pentru politica europeană de vecinătate”

BUDG
11-12-2008 BUDG_AD(2008)416375

  OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the External Borders Fund for the period 2007-2013 as part of the General programme 'Solidarity and Management of Migration Flows'

BUDG
28-03-2006 BUDG_AD(2006)367784

Propuneri de rezoluţie

10

  MOTION FOR A RESOLUTION on Euro-Mediterranean relations

07-03-2007 B6-0094/2007

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Mauritania

05-07-2006 RC-B6-0399/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights in Tunisia

12-06-2006 B6-0352/2006

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of refugees in Malta

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rev. 1

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Tunisia

28-09-2005 RC-B6-0512/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on Tunisia

26-09-2005 B6-0525/2005

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Întrebări parlamentare

121

  French draft law on online gaming and betting

07-05-2009 E-3638/2009 Comisia

  Action on misleading directory companies

03-04-2009 E-2766/2009 Comisia

  Action on misleading directory companies

03-04-2009 E-2765/2009 Consiliul

  EU budget and Malta

03-04-2009 E-2764/2009 Comisia

  EU funds granted to Malta in the area of immigration

03-04-2009 E-2763/2009 Comisia

  Speed limiters for certain categories of vehicles

24-03-2009 E-2265/2009 Comisia

  Framework Agreement with Libya

24-03-2009 E-2264/2009 Comisia

  Readmission agreements with Mediterranean countries

24-03-2009 E-2262/2009 Comisia

  Currency conversion on the play.com online facility

17-02-2009 E-1240/2009 Comisia

  Translation services

30-01-2009 E-0718/2009 Comisia

Declarații (a şaptea legislatură)

Declaraţie de interes financiar