David CASA
 • David
  CASA
 • Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
 • Membru
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Data nașterii: 16 noiembrie 1968, Valletta

Luări de cuvânt în plen

731

Urgențe umanitare în Marea Mediterană și solidaritatea în UE (dezbatere)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(14)

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (dezbatere)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

Punerea în aplicare a pilonului social (dezbatere)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Statul de drept în Malta (dezbatere)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Bilanțul Președinției malteze a Consiliului (dezbatere)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(2)

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (dezbatere)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

2

Avize în calitate de raportor pentru aviz

9

AVIZ referitor la măsurile legitime de protejare a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

EMPL
08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571667

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571665

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571664

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571663

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014: performanțe, gestiune financiară și control

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662

AVIZ referitor la Raportul anual pentru 2013 al Băncii Europene de Investiții

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

AVIZ European Central Bank Annual Report for 2013

EMPL
08-12-2014 EMPL_AD(2014)539692

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

2

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (prima lectură)

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Propuneri de rezoluție instituționale

8

Declaraţii scrise

6

Declaraţie scrisă referitoare la dispariția copiilor refugiați

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL

Data deschiderii : 21-11-2016
Data limită : 21-02-2017
Numărul de semnatari : 45 - 22-02-2017

Declaraţie scrisă referitoare la sistemul cărții albastre europene pentru migrație

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 29 - 07-09-2016

Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Închisă cu majoritate

Detalii

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-01-2016
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la diferențele existente în privința declarațiilor nutriționale, a componenței și a gustului produselor de pe piețele din estul și din vestul UE

06-07-2015 P8_DCL(2015)0027 Caducă

Detalii

Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Andor DELI , György HÖLVÉNYI , David CASA , Miroslav MIKOLÁŠIK

Data deschiderii : 06-07-2015
Data limită : 06-10-2015
Numărul de semnatari : 84 - 06-10-2015

Declaraţie scrisă referitoare la profilaxia și tratamentul glaucomului

09-02-2015 P8_DCL(2015)0007 Caducă

Detalii

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Data deschiderii : 09-02-2015
Data limită : 09-05-2015
Numărul de semnatari : 59 - 11-05-2015

Declaraţie scrisă referitoare la prevenția și tratamentul tumorilor capului și gâtului

09-02-2015 P8_DCL(2015)0006 Caducă

Detalii

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Data deschiderii : 09-02-2015
Data limită : 09-05-2015
Numărul de semnatari : 57 - 11-05-2015

Întrebări scrise

200

  Compatibility with EU law

16-04-2018 E-002149/2018 Comisia

  2018 Country Report on Malta

14-03-2018 E-001550/2018 Comisia

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 E-001513/2018 Comisia

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 P-001512/2018 Comisia

  Compromising relationship between Joseph Muscat and the Azeri regime

28-04-2017 P-002993/2017 Comisia

  Corruption and the rule of law

27-04-2017 E-002958/2017 Comisia

  Return policy on migration

04-04-2017 E-002531/2017 Comisia

  Air pollution in the developing world

04-04-2017 E-002523/2017 Comisia

  EU Public Prosecutor's Office

04-04-2017 E-002522/2017 Comisia

  Asthma treatment in Europe

04-04-2017 E-002521/2017 Comisia

Întrebări orale

3

Explicații scrise ale votului

313

 

Componența Parlamentului European (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

I voted in favour of this report which sets out the European Parliament recommendation on the future composition of the European Parliament once the UK exits the EU. The report proposes a reduction of 46 EP seats as the UK leaves the Union, and limits the redistribution of UK seats to 27 seats used to bring the distribution in line with Treaty requirements. 705 MEPs are expected to be elected in 27 Member States in the 2019 European elections. Once the European Council adopts this decision at the European Council meeting in June, Member States will roll out the necessary preparations for the European Parliament elections scheduled between 23 to 26 May 2019.

 

Acordul dintre UE și Islanda privind normele suplimentare pentru frontiere externe și vize pentru perioada 2014-2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

I voted in favour of the recommendation to support the agreement between the EU and Iceland because it reflects the shared responsibility for an efficient, high and uniform level of control at the external borders in compliance with fundamental freedoms and human rights. This agreement serves to conclude the arrangements for the participation of Iceland in the ISF Borders and Visa programme.

 

Situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018

I voted in favour of this report, as I believe that we need to monitor the impact of recreational fisheries in the EU when considering future regulations. We need to find the right way of including recreational fisheries in the next common fisheries policy. This can be achieved only after a complete evaluation based on reliable full data and a fair definition of recreational fisheries: otherwise it is going to be difficult to understand which data Member States must collect. It should be noted that the impact varies between fish stocks, from 2% to 72% of the total catch. Within this context, marine and freshwater recreational and semi-subsistence fisheries could represent a significant source of fishing mortality, have an impact on ecosystems, and interact with commercial fisheries and users of the marine and freshwater environment. However, the evidence needed to manage these fisheries is often limited and difficult to collect because of the large numbers of widely distributed small fishing vessels and individuals on the shore, exploiting highly mixed fisheries using a variety of gear types.

 

Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții (A8-0181/2018 - Werner Langen)

12-06-2018

I voted in favour of adopting the mandate for trilogue negotiations. The main objective of EMIR is to reduce systemic risk by increasing the transparency of the derivatives market, through different requirements. The Commission proposal to amend the EMIR Regulation simplifies the rules applicable to over-the-counter derivatives and makes them more proportionate in order to reduce costs and the regulatory burden weighing on market participants, without putting financial stability at risk. There was broad agreement in the European Parliament on this proposal, the most controversial point being the treatment of pension funds.

 

Norme comune în domeniul aviației civile și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)

12-06-2018

. ‒ The EPP line was overwhelmingly preserved. The new regulation contains, for the first time, Europe-wide rules for the registration and certification of drones. Also, the EASA will start developing risk-based safety procedures for national aviation authorities instead of the one-size-fits-all that is currently used. A risk and performance-based approach like the one adopted today is long overdue and will improve the effectiveness of our safety controls and significantly cut red tape for airlines and airports.

 

Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

12-06-2018

. ‒ I voted in favour of this Report, which constitute a necessary step closer for the EU to meet the ambitious targets for emissions reduction in 2030, to which the transport sector must contribute. The heavy-duty vehicles (HDV) sector is a significant source of emissions, representing 5 per cent of total EU emissions, about 20 per cent of all transport emissions and close to 25 per cent of road transport emissions. Without further action this will increase to around 30 per cent in 2050. This proposal for a Regulation lays down precise requirements for the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new HDVs registered in the EU. It also implements the 2016 European Strategy for Low-Emission Mobility, whose goals include reducing greenhouse gas emissions in road transport by at least 60 per cent in 2050 and drastically reducing the emission of air pollutants.

 

Modernizarea educației în UE (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)

12-06-2018

Keeping the educational system throughout the EU updated and modernised is essential in order to keep the EU competitive. The report sends a strong signal to the Member States and regional authorities as regards the need to increase investment in education, using the European Structural and Investment Funds, and to support teachers and managers, both in the area of modern technologies and in the development of learner—centred teaching methods. High-quality education should be measured by the wealth of knowledge and skills passed on, as well as creativity and a capacity for lifelong learning. I particularly support the commitment to uphold the principles laid out in the EU New Skills Agenda as well as the employment opportunities of low-skilled adults in the EU.

 

Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)

12-06-2018

I voted in favour of this report. I believe that we need to find ways to help the EU aquaculture industry overcome the current challenges by turning it into a more sustainable and innovative industry. The excellent quality of EU seafood should constitute a major competitive advantage for EU aquaculture; however, EU aquaculture production is stagnating in contrast with strong growth in other regions of the world. The EU should take advantage of its know-how, expertise and its values – maintaining these while exporting them to third countries which wish to access the EU seafood market. Also, the future CFP should include measures and the necessary financial means (from the new European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)) to accompany the sustainable development of a blooming EU aquaculture sector.

 

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. The EUSF aims to enable the Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations and to show solidarity with the population of regions struck by disasters. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

 

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (C8-0181/2018)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the draft amending budget accompanying the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels