David CASA
 • David
  CASA
 • Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
 • Membru
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Data nașterii: 16 noiembrie 1968, Valletta

Grupuri politice

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului
 • 01.07.2014 ... : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Membru

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Comisia pentru pescuit
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Bulgaria
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru pescuit
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru pescuit
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 14.07.2014 ... : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • 19.01.2017 ... : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 14.03.2018 ... : Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale

Membru supleant

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru afaceri externe
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Comisie temporară pentru schimbările climatice
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 14.07.2014 ... : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Comisia pentru afaceri economice și monetare

Activități parlamentare în plen - a șaptea legislatură

Luări de cuvânt în plen

138

Cetățenia UE de vânzare (dezbatere)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Cetățenia UE de vânzare (dezbatere) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente (dezbatere)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Piața internă a serviciilor (dezbatere)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire (dezbatere)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Explicaţii privind votul

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori

Explicaţii privind votul

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Rapoarte în calitate de raportor

7

RAPORT referitor la viitorul taxei pe valoarea adăugată

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

2

Avize în calitate de raportor pentru aviz

9

AVIZ referitor la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

AVIZ referitor la un plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul în beneficiul tuturor actorilor

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

AVIZ referitor la piața internă a serviciilor: stadiul actual și etapele următoare

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

AVIZ referitor la viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

AVIZ referitor la consolidarea guvernanţei economice şi a cadrului de stabilitate al Uniunii, în special în zona euro

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

5

AVIZ referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

AVIZ referitor la Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Propuneri de rezoluţie

1

Propunere de rezoluţie referitoare la incendiile forestiere din vara lui 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Declaraţii scrise

1

Declaraţie scrisă referitoare la libertatea minorităților și a popoarelor oprimate

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Caducă

Detalii

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 38 - 14-04-2014

Întrebări parlamentare

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Comisia

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Comisia

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Comisia

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Comisia

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Comisia

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Comisia

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Comisia

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Comisia

VP/HR - Drepturile femeilor în Afganistan

18-02-2014 E-001838/2014 Comisia

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Comisia

Activităţi parlamentare în plen - a şasea legislatură

Luări de cuvânt în plen

48

Explicaţii privind votul

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Explicaţii privind votul

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - RAPORT privind comunicarea Comisiei „Un « Small Business Act » pentru Europa”

Explicaţii privind votul

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - RAPORT privind „2050: Viitorul începe azi – recomandări pentru o viitoare politică integrată pentru protecția mediului în UE”

Explicaţii privind votul

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la întoarcerea şi reintegrarea deţinuţilor aflaţi în centrul de detenţie de la Guantánamo

Explicaţii privind votul

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - RAPORT referitor la a doua revizuire strategică a politicii energetice

Explicaţii privind votul

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - RAPORT referitor la achiziţia înainte de comercializare: încurajarea inovaţiei pentru asigurarea unor servicii publice durabile de înaltă calitate în Europa

Explicaţii privind votul

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - RAPORT referitor la Elaborarea unei agende pentru viitorul durabil al aviației generale și de afaceri

Explicaţii privind votul

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - RAPORT referitor la spațiile naturale din Europa

Explicaţii privind votul

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind extinderea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

Rapoarte în calitate de raportor

2

Propuneri de rezoluţie

3

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of refugees in Malta

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the management of extraordinary migration flows in Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources

25-01-2006 B6-0083/2006

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă privind un plan urgent de defiscalizare a IMM-urilor în Uniunea Europeană

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Caducă

Detalii

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Data deschiderii : 09-03-2009
Data limită : 07-05-2009
Numărul de semnatari : 39 - 08-05-2009

Declaraţie scrisă privind armonizarea sistemelor de impozitare ale statelor membre ale Uniunii Europene prin introducerea unui sistem de impozitare diferențiată a familiilor

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Caducă

Detalii

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Data deschiderii : 09-03-2009
Data limită : 07-05-2009
Numărul de semnatari : 23 - 08-05-2009

Întrebări parlamentare

9

  Article 9 of Directive 79/409/EEC

20-04-2007 E-2337/2007 Comisia

  US visa requirement for EU citizens from 10 Member States

22-11-2006 O-0127/2006 Comisia

  Environmental meausres

09-10-2006 E-4470/2006 Comisia

  Irregular immigration

09-10-2006 E-4469/2006 Consiliul

  Irregular immigration

09-10-2006 P-4462/2006 Comisia

  Application of a reduced VAT rate to products and services essential to the welfare of children

18-10-2005 O-0098/2005 Comisia

  Application of a reduced VAT rate to products and services essential to the welfare of children

18-10-2005 O-0097/2005 Consiliul

  Ending child labour

16-03-2005 O-0038/2005 Comisia

Declarații (a şaptea legislatură)

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels