Rebecca HARMS : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Copreședintă
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membră

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Germania)

Președintă 

 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Conferința președinților
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Ucraina
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Conferința președinților de delegație
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei  
- AFET_AD(2018)613630 -  
-
AFET 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la comemorarea victimelor Holocaustului și sprijinirea înființării Centrului Memorial al Holocaustului Babi Yar  
- P8_DCL(2016)0136 - Caducă  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 135 - 13-03-2017

Declarații 

Declaraţie de interes financiar