Jerzy BUZEK : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polonia)

Președinte 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Parlamentul European
 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Biroul Parlamentului European
 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Conferința președinților

Președinte 

 • 30-09-2009 / 16-01-2012 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Membru 

 • 30-09-2009 / 16-01-2012 : Conferința președinților de delegație
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri externe

Membru supleant 

 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Contact