Jerzy BUZEK : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polonia)

Președinte 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 15-07-2014 / 18-01-2017 : Conferința președinților de comisie
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 07-07-2014 / 14-07-2014 : Conferința președinților de comisie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Conferința președinților de comisie

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la raportul intermediar privind CFM 2021-2027: poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018  
- ITRE_AD(2017)606112 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio  
- ITRE_AD(2017)597748 -  
-
ITRE 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Contact