Jerzy BUZEK : a 9-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 02-07-2019 ... : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

  • 02-07-2019 ... : Platforma Obywatelska (Polonia)

Membru 

  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 02-07-2019 ... : Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

Membru supleant 

  • 02-07-2019 ... : Subcomisia pentru securitate și apărare
  • 02-07-2019 ... : Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina
  • 02-07-2019 ... : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Contact