Jerzy BUZEK : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO 

Membru supleant 

Subcomisia pentru securitate și apărare 
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

Contact