• Jacek   SARYUSZ-WOLSKI  

Jacek SARYUSZ-WOLSKI : Avize în calitate de raportor pentru aviz - a şaptea legislatură 

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Perspectiva energetică 2050, un viitor cu energie  
- AFET_AD(2012)496346 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene  
- AFET_AD(2010)445792 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE  
- AFET_AD(2010)430670 -  
-
AFET