Jacek SARYUSZ-WOLSKI : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 10-07-2012 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului
 • 11-07-2012 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polonia)

Președinte 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

Vicepreședinte 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri externe
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Conferința președinților de delegație
 • 08-10-2009 / 04-07-2010 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri externe

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 05-07-2010 / 31-07-2011 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru bugete

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Perspectiva energetică 2050, un viitor cu energie  
- AFET_AD(2012)496346 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene  
- AFET_AD(2010)445792 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE  
- AFET_AD(2010)430670 -  
-
AFET 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Contact