Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spania)

Vicepreședinte 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Comisia specială pentru combaterea terorismului

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare
 • 14-07-2014 / 20-01-2015 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic
 • 23-09-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 21-01-2015 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la combaterea corupției și acțiunile întreprinse în urma rezoluției CRIM  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE  
- DEVE_AD(2015)565184 -  
-
DEVE 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Sistemele penitenciare și condițiile din închisori (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES  
 

La delegación española del Grupo PPE está de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los apartados 21 y 29 no los podemos aceptar, porque el acercamiento de los presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la stabilirea unei Zile europene a fructelor  
- P8_DCL(2016)0130 - Caducă  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 132 - 13-03-2017
Declaraţie scrisă privind combaterea urii și a extremismului exprimate în mediul virtual  
- P8_DCL(2016)0077 - Caducă  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 143 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la necesitatea urgentă de a majora prețurile de intervenție pentru a opri criza din sectorul produselor lactate  
- P8_DCL(2016)0069 - Caducă  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 58 - 13-12-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar